Heeft iemand die onterfd is nog recht op sieraden?

Mijn ouders en ik hebben het nooit goed met elkaar kunnen vinden. Het contact was er niet of slecht. Ze hebben me dan ook in hun testament onterfd. Toch hecht ik er aan enkele tastbare herinneringen van mijn ouders te hebben en daarbij denk ik aan enkele sieraden zoals de trouwringen. Heb ik daar recht op?

Waar u mogelijk recht op heeft, hangt af van de leeftijd van het testament van uw ouders. Is het testament na 1 januari 2003 gemaakt, dan heeft u - als u een beroep doet op het recht op een legitieme portie - recht op de helft van wat u normaal had kunnen erven.

U bent dan als zogeheten legitimaris schuldeiser van uw deel van de nalatenschap. Als schuldeiser mag u zich niet bemoeien met de afwikkeling, maar belangrijker voor u: u heeft alleen recht op geld, niet op spullen. U kunt de andere erfgenamen natuurlijk wel om een tastbare herinnering vragen, maar of u dat ook krijgt is een gunst, geen recht.

Is het testament van uw ouders waarin u onterfd bent van voor 1 januari 2003, dan liggen de zaken een anders. U bent dan mede-erfgenaam, voor uw legitieme deel, u mag zich bemoeien met de afwikkeling en belangrijk voor u: u heeft niet alleen recht op een geldbedrag, maar u kunt daarvoor in de plaats ook spullen - tastbare herinneringen - uit de boedel vragen.
Om te bepalen waar u recht op heeft, is dus eerst de leeftijd van de testamenten van belang en vervolgens wat er precies in beschreven staat. Vindt u het lastig om uw recht te krijgen, laat u dan bijstaan door een deskundige.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur en houdt zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.