''Hoe gericht kan ik nalaten?'' - deel 2

...En andere vragen over testamenten en erfenissen.

Hoeveel erfbelasting moet er betaald worden? Is dat te voorkomen? Hoe onterf ik een kind en wat doet een executeur eigenlijk? Hierbij de antwoorden op deze en meer vragen over de erfenis.

Hoe kan ik de erfbelasting voorkomen?

Voorkomen is niet altijd mogelijk, maar je kunt de erfbelasting wel verlagen door de nalatenschap te verkleinen en te verdelen over meer erfgenamen. Neem de kleinkinderen in het testament op en laat ze evenveel na als de hoogte van hun vrijstelling. Schenken aan de kinderen is een probate manier om de nalatenschap te verkleinen. Ouders mogen hun kinderen ieder jaar bijna €5500 belastingvrij schenken. Eén keer in hun leven mogen ouders een kind tussen de 18 en 40 jaar €26.000 schenken. Kleinkinderen mag je jaarlijks ruim €2000 schenken. Als de kinderen of kleinkinderen een schenking gebruiken voor de koop van een huis of het aflossen van de hypotheek kun je eenmalig ruim een ton belastingvrij schenken.

Hoe kan ik schenken als mijn geld vastzit?

Als er onvoldoende geld beschikbaar is omdat je geld ‘vastzit’ in je eigen huis, kun je op papier schenken. Je schenkt je kinderen geld, maar je leent het meteen weer terug en je gaat rente betalen over de lening. Het rentepercentage moet minimaal zes procent zijn en je moet de rente daadwerkelijk betalen. Hou er rekening mee dat je de rente ieder jaar moet betalen. Eventueel kunnen je kinderen de rente terugschenken, belastingvrij kan dat tot ruim €2000. Een schenking op papier kan alleen met een notariële akte.

Wie doet de afwikkeling?

Dat kun je zelf bepalen. In je testament kun je een executeur benoemen. Dat kan iedereen zijn, een familielid, een goede vriend of een notaris. Hou er rekening mee dat iemand niet verplicht is de rol van executeur op zich te nemen. Degene die je hebt benoemd in je testament kan weigeren. Spreek het daarom vooraf door met de betrokken persoon. Heb je geen executeur in je testament benoemd, dan bepalen de erfgenamen onderling wie het regelwerk voor zijn rekening neemt.

Wat doet de executeur precies?

Een executeur regelt de begrafenis of crematie, handelt de nalatenschap af, keert legaten uit, betaalt eventuele schulden, zorgt dat de huisdieren een goed plaatsje krijgen en doet aangifte erfbelasting. De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor het verdelen van de bezittingen. Je kunt ook een executeur-afwikkelingsbewindvoerder aanwijzen. Deze heeft extra bevoegdheden, zoals het verdelen van de erfenis. Dit is een mogelijkheid als je moeilijkheden tussen de erfgenamen vreest. Je kunt ook een begrafenisexecuteur aanwijzen, die uitsluitend de uitvaart regelt.

Kan mijn nieuwe partner in mijn huis blijven wonen terwijl mijn kinderen erven?

Je kunt in je testament een vruchtgebruik instellen. Je partner mag dan in het huis blijven wonen, terwijl je kinderen eigenaar van het huis worden en het bloot eigendom 
krijgen. Je kunt in je testament bepalen wanneer het vruchtgebruik eindigt, bijvoorbeeld als je partner hertrouwt. Als de kinderen een vordering op je hebben vanwege de erfenis van je eerdere echtgenoot, dan moet deze worden uitbetaald als je komt te overlijden. Als dat geld er niet is, moet het huis misschien worden verkocht en dat heeft gevolgen voor je nieuwe partner.

Het derde deel van dit artikel vindt u hier.