''Hoe gericht kan ik nalaten?'' - deel 3

...En andere vragen over testamenten en erfenissen.

Hoeveel erfbelasting moet er betaald worden? Is dat te voorkomen? Hoe onterf ik een kind en wat doet een executeur eigenlijk? Hierbij de antwoorden op deze en meer vragen over de erfenis.

Hoe onterf ik een kind?

Simpelweg door het kind niet op te nemen in je testament. Je partner, andere kinderen en eventuele andere erfgenamen neem je wel in het testament op. Het onterfde kind krijgt recht op een legitieme portie, dat is de helft van het wettelijke erfdeel. Het onterfde kind moet zijn legitieme portie binnen vijf jaar na je overlijden opeisen, daarna zijn er geen rechten meer. Met een niet-opeisbaarheidsclausule in het testament kan het onterfde kind de legitieme portie pas krijgen als je partner overleden is. Je hoeft je kind niet op de hoogte te stellen van de onterving.

Hoe voorkom ik dat de erfenis bij de schoonfamilie terecht komt?

Als je kind vóór 1 januari 2018 getrouwd is in gemeenschap van goederen, dan wordt een erfenis gemeenschappelijk bezit van beide partners. Bij een echtscheiding komt de helft dus bij de schoonfamilie terecht. Dit kun je voorkomen door in je testament een uitsluitingsclausule op te nemen. De erfenis blijft dan volledig van je kind. Ook aan je partner kun je nalaten met een uitsluitingsclausule. Daarin leg je vast dat de erfenis niet bij een toekomstige partner van je huidige partner terechtkomt. Dit laatste zou ten koste gaan van je kinderen.

Kunnen mijn kinderen hun erfdeel eerder krijgen dan bij het overlijden van mijn partner?

Gebruikelijk is dat de langstlevende de beschikking krijgt over de volledige erfenis; de kinderen krijgen een vordering. Daar kun je grenzen aan stellen. Je kunt vastleggen dat de vordering opeisbaar wordt bij bijvoorbeeld hertrouwen, samenwonen of opname in een verzorgingshuis.

Een andere mogelijkheid is dat de langstlevende het erfdeel aan de kinderen uitkeert, bijvoorbeeld als de langstlevende na een aantal jaren kleiner wil gaan wonen en het huis verkoopt. Er komt dan geld beschikbaar om het erfdeel uit te keren. Er kunnen fiscale gevolgen zijn omdat bij de berekening van de erfbelasting rekening is gehouden met het feit dat je kinderen hun geld pas in de toekomst zullen ontvangen. Dat verkleint de waarde van de vordering. Krijgen je kinderen het geld eerder 
in handen, dan is dat deels een schenking. Mogelijk is er daardoor schenkbelasting verschuldigd.

Het eerste deel van dit artikel vindt u hier.