Kinderen eisen erfdeel op na overlijden van mijn man, moet ik uitbetalen?

Vraag van de week

Mijn man is vorig jaar overleden. Met enige moeite heb ik een boedelbeschrijving op kunnen stellen van de verschillende bezittingen en schulden (niet zoveel). Toen ik de boedelbeschrijving ter goedkeuring aan de kinderen liet zien, eisten ze vervolgens vrij dwingend hun erfdeel op. Moet ik ze dat uitbetalen?

In de eerste plaats een compliment omdat u een boedelbeschrijving heeft opgesteld. Hiermee is duidelijk waaruit de nalatenschap van uw man bestaat. Met de boedelbeschrijving is later na uw overlijden bekend wat de kinderen nog van u tegoed hadden. En zo is het ook bedoeld. Het erfrecht vanaf 2003 gaat ervan uit dat de langstlevende partner/echtgenoot de beschikking krijgt over de nalatenschap en de kinderen een vordering op de langstlevende partner krijgen. De boedelbeschrijving is er om de vorderingen van de kinderen op de langstlevende vast te kunnen stellen; niet om de vorderingen uit te keren.

De wetgever heeft wel nagedacht over het beschermen van de vorderingen van de kinderen. De vorderingen zijn bijvoorbeeld wel opeisbaar als de langstlevende partner failliet gaat of wanneer de regeling schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van kracht is. In een testament zijn daar extra voorwaarden aan toe te voegen zoals hertrouwen zonder huwelijkse voorwaarden (koude uitsluiting) of aanvragen van bijstand of wilsonbekwaam worden of opname in een zorginstelling of andere eigen bijdragen waarbij het vermogen een rol speelt.

Alleen maar de erfdelen opeisen omdat de kinderen bijvoorbeeld geld nodig hebben, is geen grond voor opeisbaarheid in de wet en u hoeft daar dan ook niet aan toe te geven. Het nieuwe erfrecht van 2003 is juist bedoeld om de langstlevende partner te beschermen tegen inhalige kinderen.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.