Kunnen de kinderen van mijn ex mij volmacht geven om haar huis te verkopen?

Huis, euro's
Getty Images

Mijn ex-echtgenote, waar ik nog altijd goed contact mee heb, verblijft - na enkele vervelende ziekenhuisopnames - op dit moment in een revalidatiecentrum. Omdat mijn ex de laatste tijd flink in de war is, bestaat de kans dat zij niet meer thuis kan wonen.

Haar kinderen (die allebei in het buitenland wonen) hebben mij gevraagd of ik niet namens hen wil optreden als gemachtigde, zodat ik dan – als het huis leeg komt te staan - bijvoorbeeld zou kunnen zorgen voor de verkoop van het huis (natuurlijk in overleg met de kinderen). Ik heb dit nog niet met mijn ex besproken.

Antwoord:

Vervelend dat mevrouw zo in de war is en fijn dat u haar en de kinderen wilt ondersteunen. Echter, een volmacht voor bijvoorbeeld de verkoop van de woning zal van mevrouw/uw ex-echtgenote zelf moeten komen; zij is immers de eigenaar van de woning.

Voor het opmaken van een (algemene/financiële) volmacht (meestal als onderdeel van een levenstestament) is het in elk geval noodzakelijk dat de volmachtgever nog wilsbekwaam is. Daarbij merk ik direct op dat ‘in de war zijn’ overigens niet hoeft te betekenen dat iemand niet meer wilsbekwaam is. Deze volmacht moet bij de notaris worden vastgelegd. Uw ex-echtgenote zal ten overstaan van een notaris zelfstandig aan moeten kunnen geven wat ze precies wil en dit moet ook uit volledig vrije wil gebeuren. De notaris zal dit controleren.

Afhankelijk van de mate van ‘in de war zijn’ zou het op zich mogelijk zijn om u als gevolmachtigde aan te wijzen, maar de toestemming van de kinderen is daarvoor niet van belang.

Mocht het niet meer lukken om een levenstestament (met algemene volmacht) op te stellen dan zal voor bijvoorbeeld de verkoop van de woning altijd nog een bewindvoerder kunnen worden aangesteld.

N.B. Ik ben er in mijn antwoord vanuit gegaan dat er nog geen levenstestament/volmacht is. Als dit er wel zou zijn en de kinderen zijn daarin de gevolmachtigden dan is het - afhankelijk van hetgeen in de volmacht is opgenomen – wellicht mogelijk dat zij u een ondervolmacht geven om namens hen te handelen.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft daarna een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds 2015 is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur