Legaat en rente voor het kleinkind

Vraag van de week

kleinkinderen
Getty Images

Van de notaris kregen wij de vraag of we onze kleinkinderen bij het eerste of bij het tweede overlijden van ons, of bij beiden, een legaat willen geven. En of we over het legaat na het overlijden van de eerste van ons ook rente willen vergoeden. We kunnen niet goed overzien wat de gevolgen zijn, kunt u helderheid geven?

De kleinkinderen een legaat toekennen in het testament kan een goede manier zijn om, enerzijds de kleinkinderen een deel van uw nalatenschap toe te kennen en anderzijds erfbelasting te besparen. Gaat het u om een deel van uw nalatenschap, dan kent u het legaat het beste toe na het overlijden van de tweede van u beiden. Kent u het legaat na het eerste overlijden toe, dan moeten ze er misschien lang op wachten, terwijl het legaat na het tweede overlijden na bijvoorbeeld zes maanden uitgekeerd kan worden.

Wilt u erfbelasting besparen dan kent u het legaat het beste bij het eerste overlijden van u beiden toe. Omdat de kleinkinderen net als hun ouders een vrijstelling erfbelasting hebben van €22.918 in 2023, en de legaten een schuld vormen in de nalatenschap, neemt de totale som waarover erfbelasting verschuldigd is af. Op deze manier is er minder erfbelasting verschuldigd door de kinderen. Vaak blijven deze legaten onder de langstlevende en zijn ze pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende ouder. Wilt u én de kleinkinderen iets toestoppen én erfbelasting besparen, dan kunt u het legaat bij beide overlijdens toekennen.

Een rente vergoeden over het legaat na het eerste overlijden doet de som, waar het kleinkind uiteindelijk recht op heeft, toenemen. Hierdoor neemt de grootte van de nalatenschap van de langstlevende van u als kinderen in grootte af. Veel grootouders kennen daarom bij de vorderingen van de kinderen wel een rente toe, maar bij de legaten aan de kleinkinderen juist niet. 

Nico van Scheijndel
Nico van Scheijndel

 

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel