Levenstestament en gevolmachtigde wel of niet laten schenken?

Vrouw met tablet regelt testament
Getty Images

Ik ben bezig met het opstellen van een levenstestament. Nu vroeg ik mij af of het verstandig is om de gevolmachtigde wel of niet de mogelijkheid te geven om te schenken; bijvoorbeeld in verband met het besparen op de eigen bijdrage zorg.

Er zijn verschillende redenen om een levenstestament te willen opstellen. Een van die redenen is om te regelen dat de gevolmachtigde schenkingen mag doen. Bijvoorbeeld in de situatie dat de langstlevende echtgenoot of partner wordt opgenomen in een zorginstelling. Geeft het levenstestament de ruimte aan de gevolmachtigde om de woning te verkopen en dan schenkingen te doen, dan kan dat invloed hebben op de hoogte van de eigen bijdrage. Is er geen gevolmachtigde benoemd, dan moet er een bewindvoerder worden aangesteld die de woning mag verkopen met toestemming van de rechter. 

Schenkingen doen, is dan niet mogelijk. Een levenstestament kan de vrijheid geven om schenkingen te laten doen wanneer de volmachtgever het een vervelend idee vindt dat het spaargeld opgaat aan de eigen bijdrage in plaats van dat de erfgenamen hun deel ontvangen. 

N.B. Advies is wel om bijvoorbeeld op te nemen dat de volmachtgever deze schenkingen alleen mag doen aan de beoogd erfgenamen en/of legatarissen. Zo komt uw geld in dat geval alleen terecht bij degene(n) die u dat ook gunt; alleen wat eerder dan bij uw overlijden. 

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft daarna een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds 2015 is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur