Liever een akte van executele

Vraag van de week

In het testament van mijn vader ben ik tot executeur benoemd. Toen ik bij de notaris was om een verklaring van erfrecht te laten maken, adviseerde zij een akte van executele. Zij overviel me daarmee, wat is het verschil en is dat wel verstandig?

Er kunnen verschillende redenen zijn om in plaats van een verklaring van erfrecht een akte van executele op te laten stellen door de notaris. Het grote voordeel van een akte van executele is dat deze sneller kan worden afgegeven en de executeur dus ook sneller aan de slag kan. Voor een verklaring van erfrecht moet de notaris in elk geval eerst weten óf en hoe erfgenamen aanvaarden. Is een erfgenaam onvindbaar of treuzelt die met reageren richting de notaris dan kan er (nog) geen verklaring van erfrecht worden opgemaakt. Ook als kinderen in het buitenland wonen, kan een akte van executele handiger zijn, bijvoorbeeld omdat erfgenamen niet vindbaar zijn, de bureaucratie in het land waar de erfgenaam woont of omdat de erfgenaam eerst zelf met eigen ogen de nalatenschap wil zien en daarvoor over moet komen. Al die tijd gebeurt er niets en dat is niet altijd wenselijk. Een huurwoning moet bijvoorbeeld vaak binnen twee maanden opgeleverd worden en rekeningen betaald.

Met de akte van executele kan de executeur dus sneller aan de slag om de nalatenschap te beheren en een overzicht te maken van waaruit de nalatenschap bestaat. Vooral nu steeds meer mensen geen afschriften van de bank ontvangen of printen, bewijst de akte van executele haar nut. De executeur kan met de akte over de bankrekeningen van de overledene beschikken en zo hiervan en de andere bezittingen een overzicht maken van waaruit de nalatenschap bestaat. Erfgenamen kunnen zo op goede gronden een besluit nemen óf en zo ja op welke manier zij de nalatenschap willen aanvaarden.

Had de overledene een verzekering afgesloten waarvan de uitkering de erven toekomt dan moet er ondanks de akte van executele toch vaak nog een verklaring van erfrecht worden opgemaakt omdat de verzekeringsmaatschappij zeker wil weten dat zij de uitkering aan de juiste personen overmaakt. De uitkering levensverzekering maakt namelijk geen deel uit van de nalatenschap, maar komt de begunstigde persoonlijk toe. 

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.