Onder bewind laten erven helpt niet in geval van bijstand

Onze jongste zoon heeft een bijstandsuitkering. Kunt u mij zeggen of het zin zou hebben om hem van ons te laten erven onder testamentair bewind, zodat de gemeente zijn uitkering niet stopzet als wij komen te overlijden?

Als een kind - zoals bij u het geval is - bijstandsgerechtigd is, bestaat het risico dat zijn bijstandsuitkering wordt verlaagd dan wel beëindigd wordt als hij iets erft. Door deze erfenis kan namelijk de vermogensgrens worden overschreden. 
Omdat uw zoon niet aan de erfenis kan komen als er een testamentair bewindvoerder is, lijkt dit in eerste instantie een goede mogelijkheid om hier aan te ontkomen. Echter, de gemeente kan op basis van de Particpatiewet (voorheen: Wet werk en bijstand) aan uw zoon – als rechthebbende – bepaalde verplichtingen opleggen. U kunt daarbij denken aan:

  • Het indienen van het verzoek aan de bewindvoerder om vermogen vrij te maken voor levensonderhoud;
  • De verplichting tot het indienen van het verzoek tot opheffing bewind. 
  • Ook geldt dat terugvordering van ten onrechte ontvangen bijstand mogelijk is vanaf het moment van overlijden.

Testamentair bewind is dus geen goede oplossing. 

Let op: Wie een bijstandsuitkering ontvangt, is verplicht om een erfenis te melden bij de gemeente; ook als nog niet duidelijk is hoe groot de erfenis is of als niet duidelijk is of er überhaupt recht op bestaat. 

N.B. Als één van u beiden overlijdt zal uw zoon vermoedelijk pas bij het overlijden van de langstlevende daadwerkelijk over zijn erfenis kunnen beschikken; meestal omdat hij vanwege het eerste overlijden slechts een niet-opeisbare vordering verkrijgt op de langstlevende ouder. Omdat uw zoon anders niet in zijn onderhoud kan voorzien, kan de gemeente dan tijdens die overbruggingsperiode de bijstandsuitkering in de vorm van een lening verstrekken. Die lening moet worden afgelost zodra de erfenis feitelijk voor uw zoon beschikbaar komt.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.