Pleegkind en de erfenis

Vraag en antwoord

Toen ik na mijn scheiding dertig jaar geleden trouwde met mijn tweede (inmiddels ook ex) echtgenote kwam ook haar zoontje van vijf jaar bij mij/ons wonen. De vader van dit jongetje was volledig uit beeld en ik heb al die jaren voor hem gezorgd en ik beschouw hem volledig als mijn eigen kind.

Inmiddels ben ik ook van mijn tweede vrouw (de moeder van mijn pleegdochter) gescheiden. Uit mijn eerste huwelijk heb ik twee andere kinderen die bij hun moeder zijn gaan wonen en waar ik geen contact meer mee heb. Nu wil ik graag dat mijn pleegdochter van mij erft. Moet ik dan een testament opmaken en hoe zit het met erfbelasting?

Om een pleegkind te laten erven, moet hij/zij in uw testament als legataris of erfgenaam worden opgenomen. Ook al ziet u dit kind als uw eigen kind, een pleegkind erft namelijk niet volgens de wet. Volgens de wet erven uw eigen kinderen wel. Bovendien hebben zij minimaal recht op hun legitieme portie. Ik weet niet of u uw eigen kinderen ook wilt laten erven, maar houd daar bij de bepalingen in een eventueel op te maken testament rekening mee. Een pleegkind wordt in de Successiewet met een kind gelijkgesteld. Een pleegkind geniet dus dezelfde vrijstelling voor de erfbelasting (voor 2020: €20.946) als een kind en valt onder hetzelfde tarief (10% resp. 20%).

De Successiewet verstaat onder pleegkinderen: “… zij die vóór hun 21e jaar dan wel het tijdstip waarop zij vóór die leeftijd getrouwd zijn, gedurende ten minste vijf jaren uitsluitend door de pleegouder – of door deze pleegouder samen met zijn/haar echtgenoot – als een eigen kind zijn onderhouden en opgevoed.” U geeft aan dat uw pleegzoon onder die omschrijving valt. Mocht het toch anders zijn of mocht u toch twijfelen dan kunt u overwegen om uw pleegzoon bijvoorbeeld vrij van recht (een legaat) te laten verkrijgen. De eventueel verschuldigde erfbelasting wordt in dat geval uit de nalatenschap/door de andere erfgenamen voldaan.

Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.