Schenken of nalaten aan een goed doel

Ik heb geen kinderen en ik wil een groot deel van mijn geld na mijn dood aan een goed doel geven? Hoe doe ik dat? Heb ik daarvoor een testament nodig en is dit aftrekbaar voor de belastingen?

Het lijkt erop dat u een paar dingen door elkaar haalt. Ik denk dat u met “geven” bedoelt “nalaten”. Als u inderdaad wilt dat uw geld na uw overlijden bij een goed doel terecht komt dan kunt u dit goede doel als een van de erfgenamen benoemen of hen een legaat toekennen. Omdat een goed doel niet automatisch erft via de wet, zult u daarvoor een testament op moeten maken. Als het goede doel een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, dan is hier geen erfbelasting over verschuldigd. U kunt op de site van de Belastingdienst opzoeken of uw goede doel een ANBI is.
Wellicht wilt u ook al tijdens uw leven geld schenken aan dit goede doel. Hiervoor geldt ook dat als dit goede doel een ANBI is er geen belasting (in dit geval schenkbelasting) door hen verschuldigd is. Dergelijke giften aan een ANBI zijn in principe aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wel geldt hiervoor het volgende. Als u eenmalig een gift doet dan is deze gift aftrekbaar als deze op jaarbasis hoger is dan 1% van uw verzamelinkomen met een maximum van 10% van dit verzamelinkomen.

Als u vaker geld wilt geven aan dit goede doel is het waarschijnlijk verstandiger om dit te doen  door middel van een periodieke gift. Er geldt dan geen drempel en ook geen maximum. Wel gelden in het kort de volgende voorwaarden:

  • Een periodieke gift moet worden vastgelegd: bij de notaris of in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de ANBI (de instelling of vereniging);
  • U moet de gift minimaal eenmaal per jaar gedurende minimaal vijf jaar doen;
  • De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn

Voor meer informatie: zie de site van de Belastingdienst >>

N.B. Kunt uw goede doel niet vinden op de lijst van de Belastingdienst, ga dan bij de instelling zelf na of ze een ANBI zijn; soms zijn ze namelijk onder een andere naam of als groep geregistreerd bij de Belastingdienst.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.