Schenken voor overlijden

Vraag van de week

Van mijn vader heb ik vlak voor zijn overlijden nog de eenmalig verhoogde vrijstelling geschonken gekregen van €27.000. Ik hoorde dat ik die schenking moet optellen bij mijn erfenis, klopt dat?

Waar u op duidt, is wat de 180-dagen regeling wordt genoemd. Die regeling houdt in dat schenkingen die 180 dagen voor het overlijden zijn gedaan, meetellen bij de erfenis. Die regeling is er om te voorkomen dat er nog snel voor het overlijden een schenking wordt gedaan en dat zo het hoge tarief van 20% of 40% wordt voorkomen. Dit hoge tarief is verschuldigd wanneer de erfenis groter is dan de vrijstelling erfbelasting (€21.559 voor kinderen of €2.274 voor anderen) plus de bovengrens van de eerste belastingschijf van €130.425. Schenkbelasting die al over een schenking, die onder de 180-dagen regeling valt, is betaald, mag verrekend worden bij de aangifte erfbelasting.

Op de 180-dagen regeling is echter een uitzondering. Wordt binnen 180 dagen voor het overlijden door de overledene de eenmalig verhoogde vrijstelling geschonken dan hoeft die niet te worden opgeteld bij de erfenis. Het betreft de eenmalig verhoogde vrijstelling zonder beperkingen (€27.231), die voor een opleiding (€56.724) of de jubelton (€106.671). De ontvanger moet wel aan de voorwaarden voldoen; een daarvan is dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn.

U hoeft uw schenking dus niet op te tellen bij uw erfenis.

Nico van Scheijndel houdt zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.