Vermelding van woning bij belastingaangifte

Vraag van de week

Aangifte
Getty Images

Na het overlijden van mijn echtgenoot heb ik het vruchtgebruik van de nalatenschap, inclusief de woning, geërfd. De dochters van mijn echtgenoot hebben het bloot eigendom geërfd. Nu moet ik voor het eerst alleen aangifte inkomstenbelasting doen. Hoe geef ik de woning op bij de aangifte, in box 1 of 3?

Wanneer u het vruchtgebruik heeft verkregen door erfrecht, dient u als vruchtgebruiker de woning en alle andere bezittingen op te geven alsof u de enige eigenaar bent. Daarom geeft u de woning op in box 1 en alle andere bezittingen, inclusief spaargeld, in box 3. De dochters, die bloot eigenaren zijn geworden volgens het testament, hoeven niets op te geven.

In feite verandert er niet veel voor u. Deze regelgeving geldt namelijk ook voor andere langstlevende echtgenoten of geregistreerd partners (alleen in de ouder-kind situatie). Dit sluit aan bij de bedoeling van de wetgever: dat de langstlevende echtgenoot kan doorgaan met het beheer van het gehele vermogen (in uw geval het vruchtgebruik).

Pas wanneer het vruchtgebruik eindigt of wanneer bijvoorbeeld bij een wettelijke verdeling de vorderingen opeisbaar worden, worden ze "zichtbaar" in box 3 en moet iedereen aangeven wat hun bezit of schuld is.

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Reactie toevoegen

Comment

  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.