Verongelijkt kind wil ook een schenking

Vraag van de week

Mijn ouders schenken hun jongste kind meer omdat die het nu eenmaal wat moeilijker heeft. Ik begrijp dat, maar mijn oudste broer (die het al goed heeft) begint te klagen dat hij ook wel een schenking wil ontvangen. Heeft hij daar recht op (en ik dus ook)?

Er is vaak onenigheid over wat ouders wel of niet met hun geld mogen doen. Hoezeer dat misschien nog te begrijpen is, de vraag stellen is eigenlijk onterecht. Zolang iemand wilsbekwaam is - dat wil zeggen: zelf de rechtsgevolgen van zijn handelen kan overzien - gaat het niemand aan iets over het gedrag van de ander te zeggen. Zolang uw ouders dus wilsbekwaam zijn, kunnen zij met hun geld doen wat zij willen. De schenkingen aan hun jongste kind had tenslotte ook een algemeen goed doel kunnen zijn, of drie keer per jaar duur op vakantie.

De pijn in families waar een kind meer ontvangt dan de anderen zit vaak in het idee dat ouders hun kinderen altijd gelijk moeten behandelen. Als ouders dan ineens andere keuzes maken, voelen we ons misschien miskend of tekort gedaan. Toch bepalen de ouders zelf in al hun wijsheid wat ze met hun geld willen doen.

De enige mogelijkheid die u als kinderen hebt om een en ander recht te zetten is om na het overlijden van een of beide ouders de legitieme portie in te roepen als legitieme is geschonden. Wat wil zeggen dat een kind zoveel meer heeft ontvangen dat de andere kinderen minder erven dan ze normaal hadden kunnen ontvangen. De aan uw broer gedane schenkingen moeten bij het berekenen van de legitieme portie worden opgeteld bij dat wat uw ouders nalaten. Van die som ontvangt de legitimaris de helft van uw deel. Dus bij drie kinderen ontvangt u een zesde van het totaal.

Uw ouders kunnen ook per testament een en ander rechtzetten door de gedane schenkingen in te laten brengen in de erfenis. U krijgt dan alsnog wat uw broer al bij leven heeft ontvangen. 

Hoe moeilijk het misschien voor uw oudste broer ook is, hij zal zich er bij neer moeten leggen dat zijn ouders bevoegd zijn om hun eigen keuzes te maken.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.