Verwerpen en toch legitieme portie

Getty Images

Ik heb pas van de notaris vernomen dat ik een van de erfgenamen ben in de nalatenschap van mijn vader, waar ik eigenlijk al vanaf m’n vijfde jaar geen contact meer mee heb. Eigenlijk wil ik dan ook niets met de nalatenschap te maken hebben, althans ik wil me er niet mee hoeven te bemoeien. Maar een extra zakcentje is natuurlijk mooi meegenomen. Nu heb ik wel eens gehoord dat ik de nalatenschap zou kunnen verwerpen en dat ik dan toch nog recht heb op mijn legitieme portie. Ik ontvang dan wel minder maar dat vind ik niet erg. Kunt u zeggen hoe dit precies zit?

Als u de nalatenschap zou verwerpen dan ontvangt u helemaal niets uit de nalatenschap. Het is voor u als kind echter mogelijk om een nalatenschap te verwerpen en tegelijkertijd een beroep te doen op uw legitieme portie. Daarmee bent u dan geen erfgenaam meer, maar verkrijgt u een vordering in geld voor de waarde van die legitieme portie. U wordt dan een schuldeiser van de nalatenschap. Daarmee staat u verder grotendeels overal buiten. Dit moet dan wel tegelijk met het verwerpen (bij de rechtbank) en dit moet gebeuren binnen drie maanden na het overlijden. 

In de wet is echter vastgelegd dat het vervolgens zo is zo dat op de legitieme portie in mindering komt datgene wat u had kunnen erven. Dat wat u had kunnen erven is uw wettelijke erfdeel en dit bedraagt normaal gesproken twee keer zo veel als de legitieme portie. Hierdoor zou u uiteindelijk nergens recht op hebben. 

Toch handelen zo als u voorstelt, zou in uw geval alleen zinvol zijn als de legitieme portie groter is dan uw volledige erfdeel van vader. Dit kan zo zijn als er zeer grote schenkingen zijn gedaan door uw vader, de laatste vijf jaar aan derden of gedurende hun leven aan uw broers en zussen. Voor de berekening van de legitieme portie moeten namelijk dergelijke schenkingen worden opgeteld bij de nalatenschap.

Als er nog geen drie maanden voorbij zijn sinds het overlijden, is het dus verstandig om dit goed uit te (laten) rekenen voordat u uw beslissing neemt.   

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft daarna een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds 2015 is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur