Vraag van de week: Daden van zuivere aanvaarding?

Getty Images

Mijn vrijgezelle broer zonder kinderen heeft direct na het overlijden van onze vader de foto’s meegenomen die hij wilde hebben en is vertrokken. Vervolgens heeft hij de dag daarna de nalatenschap van vader verworpen. Hij laat mij zo met de schulden en kosten van de afwikkeling zitten. Maar, hij heeft toch spullen uit de nalatenschap meegenomen en dan heeft hij toch zuiver aanvaard?

Rondom wat wel en niet zuiver aanvaarden van een nalatenschap is, heerst enige verwarring. Na het overlijden mag je de bederfelijke waren weggooien, vieze of oude kleding weg doen zonder dat er sprake is van zuivere aanvaarding. Zolang u maar zorgt dat de belangen van mogelijke schuldeisers niet geschaad worden, is er niets aan de hand. Ook het wegnemen van foto’s leidt niet automatisch tot zuivere aanvaarding tenzij het foto’s zijn van een beroemde fotograaf die ongeacht de afgebeelde persoon een waarde vertegenwoordigen.

Iets anders is geld opnemen na het overlijden ‘voor het geval dat’ of bijvoorbeeld het verdelen van de sieraden. Beheren van contant geld of sieraden mag natuurlijk wel want deze maken later deel uit van de nalatenschap en kunnen worden gebruikt voor de vereffening van schulden.

Nog een woord van waarschuwing. Door beneficiair te aanvaarden, bent u niet voor meer schulden aansprakelijk dan dat er in de nalatenschap van vader bezittingen zijn. Wel moeten de erven betalen voor alle kosten die na het overlijden ontstaan. Denk daarbij aan de huur of hypotheeklasten die doorlopen, de notariskosten, de telefoon- of verzekeringskosten. Door de nalatenschap te verwerpen, heb je met die kosten niets te maken. Let bij verwerpen wel op dat na verwerping de volgende generatie in de plaats treedt van de persoon/generatie die verworpen heeft (tenzij het testament anders bepaalt). Uw broer heeft dus niet zuiver aanvaard door de foto’s mee te nemen; of het erg sympathiek is om u met de rest van de nalatenschap te laten zitten is iets anders.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.