Vraag van de week: hoe te schenken?

Mijn vrouw en ik willen met de kerst onze kinderen en kleinkinderen een bedrag schenken. Zijn er dingen waar we aan moeten denken?

Wanneer u wilt schenken aan de kinderen en kleinkinderen bent u vrij in de vorm waarin u de schenking doet. Het maakt niet uit of u een enveloppe met inhoud geeft of een bedrag via de bank overmaakt. Met andere woorden, een schenking kent geen vormvereisten.

Toch zijn er wel zaken waar u kunt denken; dit is in de eerste plaats de fiscus. U mag vrij aan uw kinderen in 2019 het bedrag van € 5.428 schenken en aan de kleinkinderen (of ieder ander dan de kinderen) het bedrag van € 2.173 in 2019. Schenkt u meer dan is de ontvanger schenkbelasting verschuldigd en moet aangifte schenkbelasting worden gedaan en dat moet voor 1 maart 2020. U kunt ook zelf de verschuldigde erfbelasting voor uw rekening nemen. U schenkt dan vrij van rechten.

Schenken met uitsluiting

Iets anders waar u bij schenken over na kunt denken is het schenken met uitsluiting. Met die uitsluiting zorgt u dat de schenking bij uw eigen kind blijft,  mocht de relatie stuk lopen. Uw schenking hoeft dan niet gedeeld te worden met de aanstaande ex. Voorwaarde is wel dat u dan minimaal een onderhandse akte van schenking maakt waarin u de uitsluiting opneemt.

Een bijzondere mogelijkheid is de herroepelijke schenking. U schenkt dan met de mogelijkheid om hetgeen dat u geschonken hebt weer terug te vragen. Deze mogelijkheid wordt nog wel eens gebruikt bij het schenken aan kleinkinderen die eenmaal in de pubertijd niet meer zo schattig blijken te zijn. Door herroepelijk te schenken, kunt u het bedrag geheel of gedeeltelijk weer terugvragen of terugboeken als u het bewind over de spaarrekening voert. Ook nu weer moet die mogelijkheid van herroepen op papier staan. Tenslotte is er nog de papieren schenking. U schenkt dan en leent hetgeen dat u geschonken hebt direct weer terug. U bent dan vervolgens jaarlijks 6 procent rente verschuldigd over het geleende bedrag. Deze papieren schenking moet bij de notaris worden vastgelegd.

Over het algemeen worden de papieren schenkingen afgelost (vallen vrij) bij overlijden. Maar steeds vaker wordt daaraan toegevoegd dat hij vrijvalt bij opnamen in een zorginstelling (Wlz). En steeds vaker ook wordt deze papieren schenking herroepelijk gedaan, enerzijds omdat 6 procent soms net wat te duur is geworden, maar ook met het oog op de nieuwe vermogensbelasting waarbij de vrees is dat de vrijstelling geheel weg valt. Dit kan voor de ontvanger van de schenking ongunstig uitpakken. Kortom, u kunt de kinderen en kleinkinderen gewoon een bedrag schenken, maar als u wilt, kunt u een kiezen uit een aantal variaties op dit thema.

25 november 2019
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.