Vraag van de week: Ik wil mijn familie nalaten

Mijn vrouw en ik hebben geen kinderen. Wie erft er van ons als we geen testament laten maken en hoe zorg ik dat mijn broers van mij erven?

Wanneer een stel zonder kinderen geen testament maakt, erft de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner automatisch alles van de overleden echtgenoot of geregistreerd partner. Samenwoners moeten daarvoor een testament laten opstellen. Na het overlijden van de langstlevende zonder testament erft de familie van de langstlevende alles. Tot de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 was er nog een zogenoemde kloving. Bij kloving werd de nalatenschap van de langstlevende (zonder testament) gedeeld tussen de families van de beide echtgenoten/partners. Die mogelijkheid bestaat nu alleen per testament.

Heeft de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner geen testament waarin anders bepaald is, dan erven zoals gezegd alleen de broers en zussen van de langstlevende echtgenoot of partner en niet de familie van de eerste overleden echtgenoot of partner. Wilt u dit anders dan moeten beide echtgenoten of geregistreerd partners een testament laten opstellen waarin ze hun wensen opnemen. Het nadeel daarvan is dat de wensen van de eerst overleden partner moeten worden opgenomen en uitgevoerd in het testament van de langstlevende partner. Vertrouwt u de andere partner daarin niet helemaal dan moet u uw toevlucht zoeken in bijvoorbeeld een tweetrapsmaking. Hiermee zorgt u dat uw partner eerst van u erft, maar dat na zijn of haar overlijden de tweede trap (uw familie) alsnog van u erft. Het is misschien een wat omslachtige methode waaruit wantrouwen klinkt, maar de door u beoogde erfgenamen krijgen zo na het overlijden van de langstlevende wel wat u ze gunt.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.