Waarom een levenstestament; ik heb toch al een testament?

Vraag en antwoord

Ik hoor tegenwoordig steeds vaker dat het verstandig is om een levenstestament op te laten maken. Waarom zou dat nodig zijn: ik heb toch al een testament?

Tegenwoordig maakt men steeds vaker een levenstestament op. Dat is waarschijnlijk de reden dat u hier ook in uw omgeving meer over hoort dan voorheen. Het woord 'levenstestament' veroorzaakt echter nog steeds verwarring. Veel mensen denken net als u dat het hier gaat om een testament. Echter, het zijn twee volstrekt verschillende documenten.

In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Zo kunt u in een testament de erfopvolging, legaten en andere bepalingen opnemen die afwijken van het wettelijk erfrecht. Een levenstestament daarentegen werkt juist in situaties tijdens leven. In een levenstestament geeft u een vertrouwd persoon het recht om namens u met name financiële en/of medische beslissingen te nemen of handelingen te verrichten. Bij dat eerste moet u vooral denken aan het doen van betalingen en ontvangsten, het doen van schenkingen, belastingaangiften, het aanvaarden of verwerpen van erfenissen en de verkoop en aankoop van een woning. Bij een medische volmacht moet u denken aan het behartigen van de wens van de volmachtgever om in bepaalde situaties juist wel of niet behandeld te worden. Een levenstestament wordt met name opgesteld voor de situatie dat u (de volmachtgever) niet meer of niet meer volledig wilsbekwaam bent (is). Juist in de huidige tijd, waarin mensen veel bewuster lijken te leven dan vroeger en graag zo lang en zo veel mogelijk de regie in eigen handen houden, wordt naast een testament vaak ook een levenstestament opgesteld. Ook mensen die geen testament nodig hebben, kiezen er toch steeds vaker voor om wel een levenstestament op te maken. Of dit voor u ook van belang is, kunt u uiteraard het best zelf beslissen.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.