Wie erft als een erfgenaam eerder overlijdt dan ik en wat gebeurt bij eerder overlijden van een legataris?

Erfenis
Getty Images

Ik ben alleenstaand en heb geen kinderen. In mijn testament heb ik een aantal personen als erfgenaam en ook nog een aantal personen als legataris opgenomen. Nu vroeg ik mij af wat er gebeurt als er een of meer erfgenamen eerder dan ik komen te overlijden. En wat gebeurt er als een of meer legatarissen zijn vooroverleden. Wie krijgt dan zijn of haar deel?

Allereerst de erfgenamen: als u hier in uw testament verder niets over heeft opgenomen dan erven bij uw overlijden de andere erfgenamen het erfdeel dat nu niet door de overleden erfgenaam kan worden geërfd. Dit wordt gelijkelijk over hen verdeeld. Dit heet aanwas (bij de andere erfgenamen). Mocht u dit anders willen en hebben een of meer van uw erfgenamen kinderen dan kunt u er ook voor kiezen om plaatsvervulling van toepassing te laten zijn.

Dit moet u dan wel in uw testament opnemen. In dat geval zullen dan de kinderen van de beoogd erfgenaam in haar of zijn plaats erven. Zij erven dan (met elkaar) het erfdeel van hun, door u als erfgenaam benoemde, vader/moeder. Als er bijvoorbeeld geen kinderen zijn of u wilt dat het dan bij iemand anders terechtkomt, kunt u er ook voor kiezen om een opvolgende erfgenaam te benoemen (bijvoorbeeld de partner van de beoogd erfgenaam).

Als een of meer legatarissen op moment van uw overlijden al zijn overleden, gaat dit niet naar de andere legatarissen. Het legaat komt dan te vervallen en valt daardoor terug in de nalatenschap en wordt vervolgens verdeeld over de erfgenamen. Als u dit anders wilt, kunt u dit ook regelen in uw testament.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur 
  • Mr. Nicole Goud