Alle hens aan dek voor mediawijsheid ouderen

Overheid, bedrijven, kinderen en kleinkinderen kunnen allemaal een rol spelen bij het mediawijzer maken van ouderen. Uit rapporten van de Universiteit Twente, Seniorweb en het Nationaal Ouderenfonds blijkt dat ze nog relatief weinig gebruik maken van diensten als e-mail en WhatsApp.

'De' oudere bestaat niet. Volgens onderzoekers kunnen de overheid en bedrijven zich het beste richten op mensen met verschillende manieren van leven en kennisniveau's, om zo de mediawijsheid te verhogen. Ouderen zouden hier veel baat bij kunnen hebben.

Aangeraden wordt om bijvoorbeeld niet een standaard, oppervlakkig verhaal te houden over wat WhatsApp is en hoe het werkt, maar over bijvoorbeeld de mogelijkheid om kosteloos met familie in het buitenland te bellen of over een internetcursus als gezellig contactmoment buiten de deur. De stof dus echt toespitsen op de leefwereld en ervaringen van mensen, en praktische toepassingen van de digitale media voor ouderen. Concreet maken.

"Ouderen worden steeds eenzamer", zegt programmadirecteur Netwerk Mediawijsheid Mary Berkhout. "Ze raken het contact met vrienden en familie kwijt. Als je dat contact dan toch kunt onderhouden via bijvoorbeeld WhatsApp, dan kun je daar heel veel plezier mee hebben. Er zijn veel curssusen en locaties in Nederland waar hulp geboden wordt, maar die kunnen niet zomaar 2,5 miljoen mensen digitaal vaardiger maken. Daar is meer inzet voor nodig van bedrijven en overheid. Maar ook kinderen en kleinkinderen moeten weten waar ze hulp kunnen vinden, wanneer ze een vraag niet zelf kunnen beantwoorden."

Op 9 november wordt in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid een Grijs en Wijs Mediafestival georganiseerd. Dat vindt plaats in de Week van de Mediawijsheid.

Bron: RTV Utrecht