'Internetoplichters? Die herken ik meteen!'

Getty Images

Ruim de helft (56 procent) van de Nederlanders denkt het meteen door te hebben wanneer er een poging tot oplichting via e-mail, internet en/of telefoon wordt gedaan. Ook meent 43 procent dat oplichters bij hen geen kans maken. Maar is dat inderdaad zo?

Dat blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van ABN Amro. Deze cijfers staan in schril contrast met de data van het CBS, waaruit blijkt dat alleen al in het afgelopen jaar 2,5 miljoen Nederlanders slachtoffer werden van online criminaliteit en fraude.

Uit het onderzoek blijkt dat meer mannen oplichting denken te herkennen. Bijna tweederde van de mannen (63 procent) meent dat hij een oplichter direct door heeft, terwijl volgens CBS-cijfers mannen even vaak slachtoffer zijn als vrouwen.

Andere conclusies uit het onderzoek zijn dat bijna de helft van de Nederlanders meent dat fraude vooral goedgelovige mensen overkomt en/of mensen met weinig kennis van digitale middelen. Driekwart van de Nederlanders is wantrouwender geworden bij ontvangen berichten van grote organisaties zoals de overheid, telecom providers en banken.

Kennis

Hoe meer mensen weten van fraudevormen des te sneller herkennen ze het. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor phishing. Uit het onderzoek blijkt dat 86 procent van de Nederlanders kan uitleggen wat dit inhoudt. De kennis over nieuwere fraudevormen, zoals helpdeskfraude, blijft achter. Bij helpdesfraude doen oplichters zich voor als medewerker van een bank of een groot bekend bedrijf. Ruim een derde van de Nederlanders kan niet vertellen hoe oplichters dan te werk gaan. De praktijk is dat de oplichters een slachtoffer onder druk zetten zodat het slachtoffer zelf geld overmaakt naar de rekening van de oplichters. Bij deze vorm van fraude was in 2021 bijna vijftig miljoen euro gemoeid.
 

Auteur 
  • Perry van Dijk
Bron 
  • ABN Amro