Plus Onderzoek: Op je gezondheid!

Alcohol staat voor veel Pluslezers voor genieten, ontspanning en gezelligheid. Niks mis mee, maar het advies is: hoe minder, hoe beter voor de gezondheid. Eén op de vijf blijkt ongezond veel te drinken.

De Pluslezer houdt van een glaasje. Dat blijkt uit een ­enquête onder 1440 leden van het Pluslezerspanel: 79 procent van de ondervraagden drinkt weleens alcohol. Vooral zestigers en zeventigers hebben de enquête ingevuld, van wie 41 procent man. Deze uitslag komt overeen met een onderzoek van het Trimbos-instituut onder 55-plussers. Ook daar dronk meer dan driekwart van de ondervraagden weleens alcohol. 

De meeste Pluslezers houden het bij één of twee glazen wanneer ze drinken. Waarom ze drinken? Vooral om te genieten, te ontspannen, voor de gezelligheid en voor de smaak. Maar er zijn ook mensen die niet drinken. De meest genoemde reden is: “Ik vind alcoholische dranken niet smakelijk”, gevolgd door: “Voor mijn gezondheid”, en: “Het is niet mijn gewoonte.” Van de drinkers wil 9 procent minder gaan drinken en 21 procent overweegt het. 

Stevig drinken

De Gezondheidsraad adviseert sinds 2015 om geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag te drinken. Daarvóór was het advies van de Gezondheidsraad nog: maximaal één glas voor vrouwen of twee glazen voor mannen. Nieuw onderzoek heeft laten zien dat minder drank minder gezondheidsrisico’s betekent. Vandaar dat het advies naar beneden is bijgeschroefd. 20 procent van de Pluspanelleden drinkt drie of meer glazen per keer. 

Volgens het Trimbos-instituut komt ‘overmatig alcoholgebruik’ bij 55-plussers bijna twee keer zo vaak voor als bij 23- tot 54-jarigen. Vooral mensen die alleenstaand zijn, een hoog inkomen hebben, roken, weinig bewegen of een angststoornis hebben, neigen naar overmatig drinken. 

Stelselmatig stevig drinken (meer dan drie glazen per dag) is erg ongezond volgens de Gezondheidsraad. Het verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en kanker stevig (35 procent meer risico op een beroerte; 20 procent meer risico op darmkanker).

Hoger/lager risico

Over de gezondheid van matig alcoholgebruik, oftewel maximaal één glas per dag, is veel discussie. “Matig alcoholgebruik laat zowel gunstige als ongunstige verbanden zien met gezondheidsrisico’s”, aldus de ­Gezondheidsraad. 

Hoe denken de panelleden over de gezondheidseffecten van alcohol? Bijna niemand van de Pluslezers blijkt alcohol te drinken voor zijn gezondheid. Wel menen veel mensen dat alcohol goed is voor het hart. Niet gek, want een glas alcohol per dag leidt tot een 20 procent lager risico op beroerte en hartfalen in vergelijking tot geen alcoholgebruik, aldus het rapport Richtlijnen over goede voeding uit 2015 van de Gezondheidsraad. Maar inmiddels komen nieuwe onderzoeken tot strengere conclusies. 

Een recent wereldwijd onderzoek, gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation en gepubliceerd in het gerenommeerde Britse medische tijdschrift The Lancet, komt tot de conclusie dat helemaal geen drank het gezondst is. Kleine gezondheidsvoordelen bij weinig alcoholgebruik worden volgens de onderzoekers tenietgedaan door grotere nadelen zoals verhoogde kankerrisico’s.

Steuntje in de rug

Is er dan niks goed aan alcohol? Het ontremmende effect van alcohol, het dempen van de innerlijke criticus en de roes worden soms als heilzaam ervaren door de panelleden. Alcohol wordt bijvoorbeeld weleens ervaren als steuntje in de rug. 

Van alle Pluspanelleden zegt 26 procent minder stress te ervaren door het drinken van alcohol en 20 procent beter te slapen. Een enkeling geeft aan dat een glas helpt bij het doorkomen van een moeilijke periode. Nadelige effecten op de gezondheid ervaren mensen ook: 21 procent heeft weleens hoofdpijn ervaren door alcohol.

Positieve ervaringen met alcohol

  • ‘Heerlijk en ontspannen genieten van een lekker portje’
  • ‘Ik voel me lekker in mijn vel met een glas wijn’
  • ‘Ik ben alleen en soms heb ik echt zin in een glaasje wijn’
  • ‘Tevredenheidsmomentje, puur welbevinden’

Negatieve ervaringen met alcohol

  • ‘Moeilijker inslapen’
  • ‘Fysieke en mentale moeheid’
  • ‘Hoofdpijn en misselijk’
  • ‘Duf in het hoofd de volgende dag’

Klik hier voor een aansluitend artikel over feiten en fabels!

Bron(nen):