'Veel jeuk door eikenprocessierupsen'

Het aantal eikenprocessierupsen in Nederland is sterk toegenomen. De verwachting is dan ook dat deze zomer tussen de 60.000 en 100.000 mensen klachten zullen krijgen door de brandharen van de rupsen.

Contact met de brandharen van deze rupsen kan de huid, de ogen en de luchtwegen irriteren. Uit cijfers van Nivel Zorgregistratie Eerste lijn is te zien dat huisartsen vorige week veel meer patiënten met jeuk zagen dan normaal. Of dit ook daadwerkelijk wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal eikenprocessierupsen moet nader onderzoek uitwijzen.

Al jaren waarschuwen experts voor de grote gevolgen van de eikenprocessierups. Jaarlijks is er, mede door het warmere weer, een toename te zien van het aantal rupsen. Dit jaar zijn er zeker drie keer zoveel als in voorgaande jaren. Ook in 1996 en 1997 speelde de overlast van de rups. Groot verschil met destijds is dat het probleem niet alleen in Noord-Brabant speelt, maar dat er meldingen komen uit het hele land.

Dennenprocessierups

Ook de dennenprocessierups rukt op naar het noorden. De brandharen van deze rups zijn nog agressiever. Tot nu toe kwam de dennenprocessierups vooral in het zuiden van Frankrijk voor, maar dit jaar komen de eerste meldingen binnen vanuit de Ardennen. Experts verwachten dat het een kwestie van tijd is voordat de dennenprocessierups ook in Noord-Brabant te vinden zal zijn.

 

 

Bron(nen):