Autoverzekering mag MBO'ers weigeren

Autoverzekering
Getty Images

Autoverzekeraar Promovendum, een verzekeraar voor hoger opgeleiden, hoeft een schade niet te vergoeden als een verzekerde heeft gelogen over het niveau van zijn hoogst afgeronde opleiding.

Dat blijkt uit een niet-bindende uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. Een automobilist heeft in augustus 2021 bij Promovendum een autoverzekering aangevraagd voor zijn Ford Fiësta. Promovendum richt zich op hoger opgeleiden, dus HBO en universitair geschoolden. Dat blijkt onder andere uit de tekst onder het logo op de website. Op de vraag naar de hoogst genoten opleiding heeft de automobilist ‘MBO’ ingevuld. Dit is ook op het polisblad vermeld. 

Een half jaar later, in februari 2022, vraagt hij een autoverzekering voor zijn BMW I serie. Ditmaal geeft hij als hoogst genoten opleiding ‘HBO’, zonder de naam van de hogeschool te vermelden. Een dag later herhaalt hij de verzekeringsaanvraag. 

Na telefonisch contact met zijn tussenpersoon worden beide aanvragen geannuleerd en wordt de bestaande verzekering gewijzigd. De BMW komt in plaats van de Ford, en de opleiding blijft MBO. Diezelfde middag meldt de verzekerde schade door aquaplanning. Een expert schat de schade op bijna zesduizend euro. 

Mededelingsplicht

Bij de behandeling van de schade wordt de verzekerde om een kopie van zijn diploma gevraagd. Per mail antwoordt hij dat  hij geen diploma heeft, maar dat dit niets met de schade te maken heeft. De verzekeraar weigert daarop de schade te vergoeden vanwege zijn opleiding. De verzekerde is het hier niet mee eens. Bij het afsluiten had hij niet gezien dat de verzekering alleen voor 'hoger opgeleiden' was en ook tijdens de schadeafhandeling is er niets gezegd over een opleiding. 

Voor de Geschillencommissie is het eenvoudig: de verzekerde heeft bij het afsluiten van de verzekering gemeld dat MBO zijn hoogst genoten opleiding is. Dat bleek later niet te kloppen. Hij heeft dus niet voldaan aan zijn mededelingsplicht. 

Promovendum kan de Geschillencommissie overtuigen dat de verzekerde nooit was geaccepteerd als hij eerlijk was geweest. De verzekeraar wijst op de website en reclamecampagnes waaruit blijkt dat zij zich uitsluitend richt op hoger opgeleiden. Als een verzekerde nooit zou zijn geaccepteerd, mag de verzekeraar van de Geschillencommissie de schade-uitkering weigeren. 

Auteur 
Bron 
  • Kifid uitspraak