Beperking vrije artsenkeuze mag

Raad van State maakt wel enige uitzonderingen

De Raad van State heeft geadviseerd dat het inperken van de vrije artsenkeuze is toegestaan, de consument heeft keuze uit voldoende verschillende zorgverzekeringen. Wel maakt de Raad uitzonderingen.

Op verzoek van de Eerste Kamer heeft de Raad van State onderzocht of het inperken van de vrije artsenkeuze zoals minister Schippers van Volksgezondheid wil, niet op gespannen voet staat met de Europese richtlijnen. Volgens de Raad is dat niet zo, de burger heeft een grote keuze uit verschillende polissen zodat hijzelf kan bepalen waar hij verzekerd wil zijn.

Zorgverzekeraar vergoedt wel / niet

De hele zaak draait om het principe of een zorgverzekeraar wel of niet verplicht is om de zorgkosten die een burger maakt altijd te vergoeden of dat de verzekeraar een selectie van zorgverleners kan maken die hij wel vergoed.

Ga je toch naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan zul je zelf de nota moeten betalen. In de Eerste Kamer waren ze er niet zo zeker van dat dit wel zou mogen. Nu de Raad van State geen problemen ziet, lijkt voor volgend jaar de weg vrij voor de naturaverzekering met beperkte artsenkeuze.

Wel eist de Raad van State dat de ziektekostenverzekeringen onder toezicht moet komen van een onafhankelijke zorgautoriteit.

Uitzonderingen

De beperking van vrije artsenkeuze is niet van toepassing bij de eerstelijnszorg zoals de huisarts. Ook blijft het recht op vergoeding van niet-gecontracteerde zorg bestaan. Dit is het geval bij: acute zorg, wanneer de zorg of dienst niet op redelijke termijn of afstand beschikbaar is bij een gecontracteerde aanbieder. Wanneer een contract met een zorgaanbieder is beëindigd maar de behandeling nog niet is afgerond, of wanneer de zorgverzekeraar niet tijdig (voor het afsluiten van de polis voor het volgende jaar) kenbaar maakt met welke zorgaanbieders contracten zijn afgesloten.

De naturaverzekering met beperkte keuze van zorgverleners zal goedkoper zijn dan de naturaverzekering zonder die beperking. Wel is deze goedkoper dan de restitutieverzekering die alle zorg van alle zorgverleners vergoed.

De goedkoopste zorgverzekering afsluiten? Vergelijk zorgverzekeringen met elkaar en stap over>>

Bron(nen):