Dit jaar minder zorgverzekeringen, maar een betere keuze

In 2020 nam het totaalaantal zorgpolissen af, maar de consument heeft wel meer te kiezen. De zorgpolissen bieden namelijk meer inhoudelijke verschillen.

Dat blijkt uit de Monitor zorgverzekeringen 2020 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze monitor meldt dat er in totaal 55 basisverzekeringen zijn. Dat zijn er vier minder dan vorig jaar. Maar omdat de inhoud van de zorgpolissen sterker van elkaar verschilt, is het aantal verschillende zorgpolissen juist met vier gegroeid. Dit is volgens de NZa een positieve ontwikkeling, omdat het voor verzekerden makkelijker wordt om een passende keuze te maken.

Risicoselectie

Door de ontwikkelingen ziet de NZa de kans op risicoselectie onder zorgverzekeraars toenemen. ‘We zien dat het effectief lijkt om je als zorgverzekeraar in je marketing te richten op een specifieke groep verzekerden. We zien dat jonge, gezonde verzekerden een andere polis kiezen dan chronisch zieken en ouderen. Polissen met beperkte contractering hebben duidelijk gezondere verzekerden’, aldus de autoriteit.

Compensaties

Zorgverzekeraars die relatief veel chronisch zieken en ouderen verzekeren, worden door de overheid financieel gecompenseerd voor de extra kosten die ze daardoor maken. Maar de NZa ziet dat dit voor bepaalde groepen verzekerden niet goed werkt en is daarom bang dat verzekeraars er eerder voor zullen kiezen om hun risico’s zo klein mogelijk te houden.

Daarom adviseert de autoriteit het ministerie van Volksgezondheid om de knelpunten in de compensatie te onderzoeken en waar mogelijk weg te nemen. Dit stelt zorgverzekeraars beter in staat om zich te richten op goede zorg, in plaats van het beperken van hun risico’s.

Verder blijkt uit de monitor dat ruim 83 procent van de Nederlanders aanvullend verzekerd is. Dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar, toen net geen 84 procent zo’n verzekering had. Vooral mensen die niet collectief zijn verzekerd, nemen minder vaak een aanvullende verzekering.

Bron(nen):