Eigen risico of eigen bijdrage?

Getty Images

Lang niet iedereen kent alle ins en outs van de zorgverzekering. Vooral het verschil tussen 'eigen risico' en 'eigen bijdrage' is voor veel verzekerden onduidelijk, zo blijkt uit een panelonderzoek van de Consumentenbond.

Ongeveer de helft van de 11.000 deelnemers weet niet dat eigen risico en eigen bijdrage andere kosten zijn. Een op de drie weet niet dat het eigen risico alleen geldt voor de basisverzekering, niet voor een aanvullende verzekering. Twee derde van de panelleden weet dat een bezoek aan de huisartsenpost niet te koste gaan van het eigen risico. Voor de duidelijkheid de belangrijkste verschillen tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Eigen bijdrage
Voor een aantal ziektekosten betaalt iedere verzekerde een deel zelf. Dat is de eigen bijdrage. De overheid bepaalt voor welke zorg er een eigen bijdrage is en hoe hoog die is. Het gaat vooral om hulpmiddelen zoals hoortoestellen, kunstgebit, orthopedisch schoeisel, pruiken, contactlenzen, brillenglazen. Ook voor sommige geneesmiddelen is er een eigen bijdrage.

De eigen bijdrage kan een vast bedrag zijn of een percentage van de kosten. Bij sommige hulpmiddelen is de eigen bijdrage per jaar, bij andere hulpmiddelen betaalt een verzekerde iedere keer een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor een extra paar orthopedische schoenen. Voor medicijnen is de eigen bijdrage maximaal 250 euro per jaar. Betaling gaat niet rechtstreeks bij de apotheek, maar loopt via de zorgverzekeraar.
Het is niet mogelijk om de eigen bijdrage vrijwillig te verhogen om zo de premie van de verzekering te verlagen.

Eigen risico
Voor de zorg in de basisverzekering is er een verplicht eigen risico van 385 euro per jaar. Dat betekent dat de eerste 385 euro aan zorgkosten voor rekening van de verzekerde zijn. Als het eigen risico 'op' is, gaat de verzekeraar betalen. Enkele zorgverleners vallen niet onder het eigen risico. De belangrijkste zijn de huisarts, huisartsenpost, wijkverpleging, bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten en verloskundige zorg en kraamzorg. Een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost is dus altijd gratis. Het eigen risico geldt ook niet voor de aanvullende verzekering. Het is mogelijk om het eigen risico vrijwillig te verhogen met maximaal vijfhonderd euro. In ruil daarvoor is de maandelijkse premie lager. Bij de meeste verzekeraars is het ook mogelijk om het wettelijk eigen risico in 10 termijnen van 38,50 euro te betalen.

Eigen bijdrage plus eigen risico
Voor zorg met een eigen bijdrage die ook onder het eigen risico valt, betaalt de verzekerde eerst de eigen bijdrage. Van het resterende bedrag betaalt de verzekerde het eigen risico en de rest is voor rekening van de zorgverzekering. Neem bijvoorbeeld een kunstgebit van 1200 euro. De wettelijke eigen bijdrage is 25 procent, dat is 300 euro. Dat is altijd voor rekening van de verzekerde. Van de rest (900 euro) valt de eerste 385 euro onder het eigen risico. Er blijft dan 515 euro over, die wordt vergoed door de zorgverzekering. Mocht de verzekerde in dat jaar het eigen risico al hebben opgemaakt, bijvoorbeeld door een behandeling in het ziekenhuis, dan is 900 euro voor rekening van de zorgverzekering.

Bronnen: consumentenbondzorgwijzer en rijksoverheid

Auteur 
Bron 
  • Consumentenbond