Foutje van de verzekeraar in uw voordeel

Als een rechtsbijstandverzekering een verzekerde per vergissing toezegt dat een zaak gedekt is, dan kan de verzekerde de verzekering aan die toezegging houden.

Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Een vrouw had haar rechtsbijstandverzekering gewijzigd en telefonisch gevraagd of een lopende erfrechtkwestie nu gedekt werd door haar verzekering. Dat bleek het geval. De medewerker van de verzekering bevestigde dit dezelfde dag in een e-mail en schreef dat er dekking was gekomen door een overzetting naar een nieuw systeem. Expliciet schreef de medewerker dat er geen wachttijd was voor lopende kwesties. Diezelfde dag meldde de Rechtsbijstandstichting die de verzekering uitvoert, dat de erfrecht kwestie niet gedekt was, omdat het geschil al bestond voor de wijziging van de verzekering.

Niet redelijk

Bij de Geschillencommissie stelde de verzekeraar dat de vrouw eerst niet voor erfrechtkwesties was verzekerd. Door een wijziging kan je niet terugwerkende kracht dekking krijgen. De verzekeraar vindt het dan ook niet redelijk dat de verzekerde vasthoudt aan de onjuiste toezegging, ook al omdat die onjuiste toezegging dezelfde dag nog is gecorrigeerd. De Geschillencommissie was het daar niet mee eens. Door de duidelijke bewoordingen van de e-mail dat 'er nu wel dekking is voor uw huidige kwestie, namelijk een erfrechtkwestie' mocht de vrouw er op vertrouwen dat de kwestie gedekt was. De verzekering moet de vrouw daarom rechtsbijstand verlenen.

Bron: KIFID