Grote verschillen scheidingsmediation

Scheidingsmediation
Getty Images

Scheidingsmediation kan onderlinge conflicten bij een scheiding voorkomen of oplossen. Vanzelfsprekend is dat niet gratis, maar de kosten zijn vaak wel gedekt door de rechtsbijstandverzekering. Of en wanneer de verzekerde daar gebruik van mag maken, verschilt echter sterk.

Dat blijkt uit onderzoek van financieel onderzoeksinstituut MoneyView. Bij drie van de vier rechtsbijstandverzekeringen is scheidingsmediation standaard of optioneel meeverzekerd. Verzekeraars hanteren bij rechtsbijstandverzekeringen modules. Waar echtscheidingsmediation bij de ene verzekering onder de basisdekking valt, plaatsen andere verzekeringen het in de module Persoon & Familie of Belasting & Vermogen.

Verzekeraars maken in hun voorwaarden nadrukkelijk onderscheid tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap enerzijds en samenlevingsovereenkomst anderzijds. In dat laatste geval bieden slechts acht van de 29 rechtsbijstandverzekeringen dekking. Bij twee derde van de verzekeringen moet het samenleven tenminste twaalf maanden geduurd hebben. Bij een derde is dat 36 maanden. Slechts één verzekering stelt geen eisen aan de duur van het samenleven.

Daarnaast geldt er een wachttijd vanaf het moment dat de polis ingaat. Deze wachttijd varieert van 0 maanden bij enkele aanbieders tot maximaal 36 maanden bij twee derde van de verzekeraars. Het overgrote deel van de verzekeringen geeft alleen dekking als de mediator is aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland of lid is van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators.

Auteur 
Bron 
  • MoneyView