Meer rechtsbijstandverzekeringen afgesloten

Veel mensen sluiten nu een rechtsbijstandverzekering af. Er is daarbij een toenemende interesse in modules die dekking geven voor werk en inkomen. Deze dekking wordt gebruikt bij arbeidsgeschillen.

Dat meldt vergelijkingssite Independer. De site wijst erop dat mensen zich een goed beeld moeten vormen van de voorwaarden. Rechtsbijstandverzekeringen kennen in de regel strenge voorwaarden. Een lopend conflict valt bijvoorbeeld niet onder de dekking. Ook zaken die een conflict zouden kunnen veroorzaken zijn veelal uitgesloten. Bovendien hanteren verschillende verzekeringen een wachttijd van enkele maanden.

Volgens Independer is er al een verzekeraar die conflicten die met corona te maken hebben, niet langer als 'onvoorzien' beschouwt. Wie nu die verzekering afsluit heeft geen dekking voor geschillen die voortvloeien uit problemen met corona.

Overmacht

Het coronavirus kan zorgen voor een 'buitengewone omstandigheid'. Werkgevers en bedrijven kunnen bepaalde toezeggingen dan niet nakomen. Ook kunnen producten later worden geleverd dan afgesproken. Werkgevers en bedrijven kunnen zich in sommige gevallen legitiem beroepen op overmacht. In zo'n geval kan een jurist van de rechtsbijstandverzekering weinig of geen hulp bieden.

Bron(nen):