Nabestaanden weten Verloren Polissen te vinden

Meer dan 5.500 nabestaanden hebben in 2020 een beroep gedaan op de zoekservice Verloren Polissen van het Verbond van Verzekeraars. Met die zoekservice wordt gekeken of de overledene een levensverzekering had afgesloten. In bijna drieduizend gevallen werd daadwerkelijk een verzekering gevonden.

Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. Het aantal aanvragen stijgt al een aantal jaren. De afgelopen tien jaar hebben verzekeraars al ruim vijftienduizend keer een polis teruggevonden. Sinds 2015 kunnen consumenten de zoekservice ook gebruiken om te zoeken naar de eigen verzekering.

De zoekservice helpt niet-uitgekeerde verzekeringen vinden, maar een definitieve oplossing zou zijn dat verzekeraars een signaal krijgen uit de Basisregistratie Personen wanneer een verzekerde overlijdt. Met zo'n signaal kunnen verzekeraars zelf in actie komen en hoeven ze niet te wachten totdat nabestaanden actie ondernemen.

Werkwijze

Nabestaanden die een levensverzekering zoeken, dienen een aanvraag in bij het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond stuurt de aanvraag door naar alle deelnemende levensverzekeraars. Zij zoeken in hun bestanden naar eventuele polissen, zodat rechthebbenden van niet-opgeëiste verzekeringstegoeden kan worden gevonden. Voordat de aanvraag kan worden ingediend moet de nabestaande eerst zelf hebben gezocht naar verloren polissen.