Overstappen loonde

Verzekerden hebben bij de vorige overstap in totaal 61,5 miljoen aan premie bespaard door van zorgverzekering te wisselen. Dat is gemiddeld 67 euro per overstapper. Overstappers bespaarden meer aan premiegelden dan in 2016, terwijl het aantal overstappers juist daalde van 6,9 procent naar 6,8 procent in 2017.

Dit blijkt uit de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa constateerde enkele verbeteringen bij de polissen. De informatie is duidelijker en het aantal verschillende polissen van de basisverzekering neemt af van 71 in 2015 naar 58 in 2017. Daarnaast is de NZa tevreden dat zorgverzekeraars de premies laag proberen te houden door hun reserves in te zetten. Een kleine aantal polissen, 14 in 2017, heeft beperkende voorwaarden. Het aantal verzekerden met zo'n polis groeit. Vooral mensen onder de 35 jaar en gezonde verzekerden kiezen voor zo'n polis. Driekwart van de verzekerden heeft een naturapolis. Evenals de voorgaande jaren kiezen ongeveer acht op de tien verzekerden voor een aanvullende verzekering.

Laatste dag

In 2016 zijn van 26 polissen de premies voor 2017 op de laatst mogelijke dag bekend gemaakt. Een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar, toen van 13 polissen de premie op de uiterste datum bekend werd. Dit jaar heeft pas een verzekeraar zijn premie bekend gemaakt. De uiterste datum is dit jaar 12 november, Dat is een week eerder dan vorig jaar.

Bron: www.nza.nl/publicaties/nieuws/feiten-en-cijfers-over-de-basisverzekering

weblog.independer.nl/in-het-nieuws/nza-overstappen-zorgverzekering-loont

www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2018/ruim-2-miljoen-nederlanders-beperkte-zorgpolis