Procederen met eigen risico

Een rechtsbijstandverzekering mag een eigen risico invoeren als een verzekerde te veel procedures voert op kosten van de verzekering.

Dit blijkt uit een niet-bindend advies van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. De verzekerde, die in 1999 een rechtsbijstandverzekering had afgesloten, ontving in 2014 een waarschuwing dat hij te veel schademeldingen had. Hij had in die jaren twintig keer een beroep op zijn rechtsbijstandverzekering gedaan. Gemiddeld claimt een verzekerde één keer in de zeven jaar. Zou de man doorgaan met zijn claimgedrag, dan dreigde de verzekeraar de verzekering te wijzigingen, bijvoorbeeld door een eigen bijdrage in te voeren of de dekking deels te schrappen. In het ergste geval kon de verzekering worden opgezegd.

Honderdvijftig euro

Een half jaar later meldde de verzekerde weer een schade. De verzekeraar deelde hem mee dat hij voortaan een eigen bijdrage van honderdvijftig euro per zaak moest betalen. De verzekeraar meldde ook dat zij het recht had de verzekering op te zeggen, maar dat zij had besloten dat niet te doen. De man was het niet met de maatregel eens en eiste gratis juridische bijstand. Bij de Geschillencommissie kreeg hij ongelijk. Gezien het grote aantal zaken mocht de verzekeraar een waarschuwingsbrief sturen. Sterker nog, gezien de voorwaarden had de verzekeraar de verzekering al veel eerder kunnen beëindigen. De verzekeraar is dus niet tekortgeschoten, en het is redelijk een eigen bijdrage te berekenen.

Bron(nen):