Terug naar het ziekenfonds, is dat een goed idee?

Getty Images

Meer dan de helft van de Nederlanders wil het ziekenfonds terug. Want dat betekent meer zorg voor minder geld. Maar is dat zo?

Vergelijker Pricewise zette het onlangs nog op een rijtje. En wat blijkt? Ten eerste onderstreept Pricewise dat we niet alle zorgkosten zelf betalen. Een deel komt voor rekening van de werkgever, een ander deel voor de overheid. De premie bestrijkt 'slechts' eenderde van de totale kosten.
Maar die premie is wel flink gestegen: van 950 euro per jaar naar 1300 in 2014.

Dat heeft er toe geleid dat de zorgverzekeraars nu enorme reserves hebben aangelegd. In 2007 was dat 4 miljard, inmiddels 8 miljard. De reden: zorgverzekeraars nemen liever het zekere voor het onzekere en dekken zich in tegen mogelijk toekomstige kosten. Want de overheid vraagt steeds meer van de zorgverzekeraars.
Ook blijkt dat we nu minder vergoed krijgen dan onder het ziekenfonds  Fysiotherapie en hulpmiddelen, zijn bijvoorbeeld kinderen van de rekening.

[[image file="2014-11/button_zorgverzekering.jpg" ]]

Een reden om van het ziekenfonds af te stappen was de dreiging van een tweedeling in de maatschappij. Alleen mensen boven een bepaald inkomen kwamen in aanmerking voor een (betere) particuliere verzekering. Aan die tweedeling moest een eind komen.

Maar nu is er ook een tweedeling. Een aanvullende verzekering is niet voor iedereen weggelegd en verzekeraars accepteren niet iedereen: er is nu 'risicoselectie'.
De afschaffing van het ziekenfonds zou wellicht ook leiden tot een daling van de zorgkosten. Dat valt te betwijfelen: de zorgkosten zijn sindsdien gestegen. Maar misschien minder hard dan onder het oude stelsel.
Hoe dan ook: het beteugelen van zorgkosten kan op allerlei manieren. Daarvoor is een ander verzekeringsstelsel niet de enige of de beste manier.  

Van de argumenten om het ziekenfonds destijds af te schaffen lijkt dus niet zoveel meer over. Het terughalen van het ziekenfonds zorgt wellicht voor een tweedeling in de maatschappij. Maar die tekent zich nu ook af.
Er andere manieren om zorgkosten te beteugelen.
Het teruggaan naar het ziekenfonds en het afschaffen van dit stelsel zou in elk geval een mooie reden zijn om de opgepotte 8 miljard euro van de zorgverzekeraars te gebruiken waar het voor bedoeld is: zorg.

Maar een systeem verandert niet zomaar. Daarom is het opvallend dat het huidige systeem niet optimaal gebruikt wordt. Slechts 6 procent van de verzekerden stapt over. Misschien is het optimaal gebruiken van marktwerking wel een snellere weg naar meer zorg voor minder geld.

[[image file="2014-11/button_zorgverzekering.jpg" ]]

Auteur