Verhindert DNA-ondezoek verzekering?

Ongeveer twee op de drie Nederlanders vreest dat een DNA-onderzoek het moeilijker kan maken om een levensverzekering af te sluiten. De regels hierover zijn onbekend en wekken  weinig vertrouwen.

Dit blijkt uit een onderzoek van het informatiecentrum voor Erfelijkheid, het Erfocentrum.

In de praktijk zijn de gevolgen van DNA-onderzoek niet zo groot. Verzekeraars van levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen mogen tot een bepaald verzekerd bedrag namelijk niet vragen naar de resultaten van DNA-ondezoek.

De grens is op dit moment voor levensverzekeringen 250.000 euro, voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid 36.249 euro en de jaren daarna 24.267 euro. Deze vraaggrens wordt om de drie jaar aangepast.

Boven deze vraaggrens mag de verzekeraar wel naar de resultaten van DNA-onderzoek vragen maar in praktijk doen niet alle verzekeraars dat.

Regels

Naar aanleiding van het onderzoek hebben het Erfocentrum en het Verbond van Verzekeraars afgesproken de regelgeving rondom erfelijk onderzoek meer onder de aandacht te brengen en zo nodig te verduidelijken.

Bron: vanatotzekerheid.nl

Sluit nu een zorgverzekering af die bij uw huidige situatie past>>