Verzekeraars beknotten vrije advocatenkeuze

Getty Images

Rechtsbijstandsverzekeraars verlagen stelselmatig de vergoeding voor een externe advocaat, in procedures waarbij een advocaat niet verplicht is. In zes jaar tijds is het gemiddelde maximum bedrag gehalveerd van twintigduizend euro naar tienduizend euro. In drie van de vier verzekeringen is er daarnaast een eigen bijdrage. Zes jaar geleden was dat bij minder dan de helft van de polissen het geval.

Dat blijkt uit het Special Item Recht en Aansprakelijkheid van onderzoeksbureau MoneyView. Bij een rechtsbijstandverzekering krijgen verzekerden rechtshulp van juristen die bij de verzekeraar in loondienst zijn. Pas als wettelijk een advocaat verplicht is, wordt er een advocaat ingeschakeld. De rechtbijstandverzekeraar betaalt dat geheel of grotendeels. Sinds 2013 kunnen verzekerden op kosten van hun rechtsbijstandverzekering ook een advocaat naar eigen keuze inschakelen bij een procedure waarbij een advocaat niet verplicht is. Sindsdien hebben verzekeraars als reactie hierop de vergoeding voor advocatenkosten steeds verder aan banden gelegd.

Verruiming


Uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie en een uitspraak van het Kifid valt af te leiden dat het recht op vrije advocatenkeuze verder wordt verruimd. Een rechtzoekende kan, volgens die twee uitspraken,  al een advocaat inschakelen op het moment dat een juridisch conflict tot een procedure kan leiden. De rechtzoekende hoeft niet meer te wachten totdat er daadwerkelijk een procedure is. Tegen de uitspraak van het Kifid loopt nog hoger beroep. Mocht het hoger beroep de uitspraak van het Kifid bevestigen dan verwacht MoneyView dat de dekkingen en uitkeringen van de rechtsbijstandverzekeringen verder worden ingeperkt.

Auteur 
Bron 
  • MoneyView