Vrijwilliger verzekerd?

Vraag van de week

Ik voer net als een aantal andere bewoners van ons seniorengroepswonenproject regelmatig klusjes uit. Tijdenseen van de onderhoudsklusjes ben ik van de trap gevallen en heb wat lichamelijke en materiële schade. De vereniging waar ik deel van uit maak, wil echter van geen vergoeding weten, is dat juist?

Nee, wanneer een vereniging medewerkers of vrijwilligers voor zich heeft werken is de vereniging verantwoordelijk voor de door hen veroorzaakte schade of de schade die zij zelf oplopen tijdens hun werkzaamheden. Of de vrijwilliger betaald wordt of een andere vergoeding ontvangt voor zijn werkzaamheden doet er niet toe. De vereniging moet uw materiële schade dus gewoon vergoeden.

Veel verenigingen en stichtingen hebben daarom een verzekering voor hun vrijwilligers, een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Deze verzekering wordt ook vaak door een gemeente voor alle vrijwilligers in haar gemeente afgesloten. Een vereniging of stichting hoeft zich dan alleen maar aan te melden.

Geeft een vereniging opdracht aan een bedrijf om werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld een loodgieter of dakdekker, dan is de opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor zijn werknemers. Mocht er schade bij een werknemer van een opdrachtnemer zijn, dan is de vereniging niet aansprakelijk.