Wanneer waterschade niet verzekerd is

Getty Images

Door lekkage, een hevige regenbui of een lopende kraan kan er gemakkelijk forse waterschade ontstaan. Het komt nogal eens voor dat een verzekeraar de schade weigert te vergoeden. Soms is dat terecht, soms niet. Het Kifid heeft een Kennisdocument opgesteld om uit te leggen hoe de vork in de steel zit.

De dekking van de woonverzekering (ook inboedel- of opstalverzekering genoemd) staat nauwkeurig omschreven in de voorwaarden. Wat vaak terugkeert in de voorwaarden is dat schade alleen gedekt is bij een onzeker voorval en/of onvoorziene situatie. De precieze oorzaak van de schade moet dus helder zijn. Pas dan kan worden bepaald of er dekking is. De verzekerde moet aantonen dat de situatie onder de verzekeringsvoorwaarden valt, dat het een onzeker voorval is. Denk aan een lekkende leiding of hevige regenval.

Uitsluitingen

Daarna wordt gekeken of er in de polisvoorwaarden uitsluitingen zijn, waarbij de schade niet wordt vergoed. Als de verzekeraar zich beroept op een uitsluiting, dan moet de verzekeraar dat aantonen. Sommige uitsluitingen, waarbij dus geen dekking is, komen vaak voor. Denk aan het open laten staan van een raam, deur of lichtkoepel. Muren en/of vloeren die vocht doorlaten zijn ook vaak uitgesloten. Schade door een overstroming, opzet, schuld, slecht onderhoud of geleidelijk werkende invloeden (zoals vocht en schimmel) zijn ook meestal niet gedekt.

Voorbeelden

In een zaak in 2019 oordeelde de Geschillencommissie dat schade door regenwater niet was verzekerd, omdat het water binnengedrongen was door een raam dat op de 'kiepstand' stond. Volgens de definitie van het woordenboek is een raam op de 'kiepstand' geopend en niet gesloten.
In een andere zaak was er tijdens een verbouwing een nooddouche gemaakt met een tuinslang aan een kraan. De schade ontstond omdat na een douche de kraan niet was dichtgedraaid en er in de slang een klein gaatje bleek. De Geschillencommissie oordeelde dat dit wel verzekerd was. Het gaatje in de slang is een onvoorziene gebeurtenis, die de schade heeft veroorzaakt. De verzekerde was ook niet schuldig aan de schade omdat hij de kraan had open laten staan.

Bron: www.kifid.nl

Auteur 
  • Perry van Dijk