Bezwaar tegen een huurverhoging

brief
Getty Images

Een verhuurder mag elk jaar de huur één keer verhogen met een maximaal percentage. De huurder kan daar bezwaar tegen aantekenen.

De hoogte van de huur wordt bepaald aan de hand van een puntentelling (zie www.vrom.nl). Over het algemeen mag de verhuurder elk jaar de huur één keer verhogen met een maximaal percentage, meestal rond de 3 procent. De huisbaas of corporatie moet de verhoging minimaal twee maanden van tevoren en schriftelijk kenbaar maken. De huurder heeft na het bekendmaken tot de invoerdatum de tijd om bezwaar aan te tekenen.

Als u het niet eens bent met de verhoging, neem dan eerst contact op met de verhuurder om uw klachten kenbaar te maken. Dat kan met deze voorbeeldbrief, maar u kunt ook een bezwaarschriftformulier aanvragen bij de Huurcommissie (telefoon 0800-488 72 43). In principe mag u terwijl het bezwaar loopt, de oude huurprijs blijven betalen.

Enkele redenen om bezwaar te maken tegen de huurverhoging kunnen zijn:

  • De huur wordt met meer dan het maximaal toegestane percentage verhoogd.
  • De huurverhoging is te laat aangekondigd.
  • Er is sprake van een all-inprijs.

Procedure bezwaarschrift

Wie gebruikmaakt van het bezwaarschriftformulier start eigenlijk automatisch een procedure bij de Huurcommissie. Als de verhuurder de huur niet verlaagt, dan hoort hij het formulier door te sturen naar de Huurcommissie. Deze procedure kost €11. Door de grote drukte bij deze onafhankelijke scheidsrechter, zal de behandeling al snel meer dan een half jaar in beslag nemen. Meer informatie is onder meer te vinden op www.huurcommissie.nl.

Andere voorbeeld- en klachtenbrieven

Auteur 
  • Redactie