Opzeggen automatische incasso

brief
Getty Images

De meeste organisaties, instellingen en bedrijven maken voor automatische machtigingen gebruik van machtigings- en opzegkaarten. Heeft u die niet, gebruik dan onze voorbeeldbrief.

De machtigings- en opzegkaarten zijn van het bedrijf of de instelling zelf, voorzien van logo of als bestelbon, maar vaak worden ook de algemene machtigingskaarten gebruikt. Dit is een setje met een groene, een gele en een rode kaart.

  • De groene kaart vult u in om de machtiging af te geven
  • De gele kaart gebruikt u om uw bank of giro opdracht te geven het betreffende bedrag weer terug te storten.
  • De rode kaart gebruikt u om de machtiging weer in te trekken.

Meestal krijgt u het hele setje kaarten via het bedrijf of de instelling aan wie u de machtiging afgeeft.

Bent u de rode of gele kaart kwijt? Geen nood, u kunt bij uw bank of giro een nieuw setje kaarten aanvragen en de rode opsturen voor het intrekken van de automatische machtiging. Of u stuurt een brief: gebruik onze voorbeeldbrief!

Bent u het niet eens met de periodieke betaling via de automatische incasso? Dan kunt u binnen dertig dagen nadat het bedrag van uw rekening is afgeschreven het bedrag via uw bank of giro laten terugboeken (storneren). Dit kunt u doen door naar uw bank te bellen of, indien u daar gebruik van maakt, via internetbankieren.

Ook als u buiten de terugboekingstermijn een bedrag wilt laten terugboeken kan dat, als is het wel iets ingewikkelder. U moet dan contact opnemen met uw bank of giro. Samen met u wordt dan een procedure opgestart.

LET OP:

Het opzeggen van een automatische incasso staat NIET gelijk aan het opzeggen van een abonnement. Dit moet u afzonderlijk doen!
Zegt u een automatische incasso op zonder ook het abonnement op te zeggen dan zult u zelf het verschuldigde abonnements- of termijn bedrag moeten overmaken!

Voorbeeldbrief opzeggen automatische incasso

Heeft u geen standaard kaarten, maak dan gebruik van onze voorbeeldbrief om uw automatische machtiging in te trekken:

Voorbeeldbrief opzeggen abonnement met een automatische incasso

Wilt u tegelijkertijd met het opzeggen van uw automatische incasso, ook uw abonnement opzeggen? Gebruik dan deze voorbeeldbrief: