Ruzie met de garage

Hebt u ruzie met de garage over een slecht uitgevoerde reparatie of een tweedehands auto die toch tegenvalt? Een goede brief kan helpen.

De Stichting Geschillencommissie Voertuigen ontvangt dagelijks klachten over tweedehands auto’s die in de praktijk tegenvallen. Een opvallende en prijzige zwakke plek is de distributieriem. Die wordt soms te laat vervangen of begeeft het te snel met dure reparaties tot gevolg.

Maar wie draait er op voor de kosten van reparaties aan een gebruikte wagen? De koper schaft immers een tweedehands product aan en daar horen mankementen een beetje bij. Voor wie de occasion bij een garage koopt, biedt de wet nog enig houvast. Daarover zegt het Burgerlijk Wetboek dat ook dan de algemene regel geldt dat een product moet doen wat een consument daar redelijkerwijs van mag verwachten. Maar wat redelijk is, zal van geval tot geval verschillen. In de praktijk betekent dit dus dat u er eerst met de garagehouder moet proberen uit te komen. Lukt dat niet, dan kan de AutoOmbudslijn bemiddelen bij klachten over merkdealers: telefoon 0900-288 66 62 (€0,35 pm).

Klanten van overige (vrije) garages kunnen contact opnemen met het ANWB / Bovag-bemiddelingsbureau, telefoon 0900-269 22 68 (€0,35 pm). Als deze bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u de klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie of de rechter.

Niet zomaar naar een andere garage

Een occasion die tegenvalt, zorgt natuurlijk voor een flinke deuk in het vertrouwen dat u hebt in een garage. Toch kunt u niet zomaar naar een ander om de mankementen te laten verhelpen. In eerste instantie moet u zich – het liefst schriftelijk – wenden tot de verkoper, om hem een laatste kans te bieden het defect te repareren. Maakt de garagehouder geen gebruik van deze mogelijkheid, dan pas kunt u verdere stappen ondernemen en de voorbeeldbrief gebruiken.