Is het bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mogelijk om tussentijds op te zeggen?

Ik ben 58 jaar en nadat ik lang voor mezelf heb gewerkt, ben ik onlangs in loondienst gaan werken. Ik heb daarbij een contract voor een jaar gekregen met daarin opgenomen een proeftijd van een maand. Nu loopt overmorgen mijn proeftijd af en ik heb nog niets van mijn baas gehoord. Hoe zit het nu als deze proeftijd voorbij is en ik wil er tussentijds mee stoppen of erger nog, kan mijn baas mij dan in de komende 11 maanden ontslaan?

U heeft op dit moment een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in principe niet tussentijds worden opgezegd; niet door de werkgever, maar ook niet door de werknemer. Hierop bestaat een aantal uitzonderingen. Zo kan er bijvoorbeeld wel opgezegd worden in de proeftijd. Als uw maand proeftijd voorbij is, moet u zich allebei houden aan de periode van de bepaalde tijd, in uw geval een jaar (min de maand proeftijd). In die 11 maanden kan er slechts worden opgezegd als er sprake is van een situatie van ontslag op staande voet of als er sprake is van een tussentijds opzegbeding. Ik zou u adviseren om te kijken wat hierover in uw contract is opgenomen.

Als er sprake is van een tussentijds opzegbeding kan uw werkgever of u dus tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst opzeggen. De werkgever zal dit echter pas kunnen doen nadat hij hiervoor toestemming heeft gekregen van het UWV Werkbedrijf. U heeft deze toestemming niet nodig. Wel moet in beide gevallen de in het contract vermelde opzegtermijn in acht worden genomen.
Als er geen tussentijds opzegbeding is overeengekomen en de werkgever of de werknemer wil het arbeidscontract toch tussentijds beëindigen, dan staat het partijen in principe vrij om te onderhandelen over een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden.

Let op: Heeft u een contract voor bepaalde tijd? Dan heeft u pas recht op een WW-uitkering op het moment dat dit contract oorspronkelijk zou aflopen. Staat er echter in dit contract of in de cao dat het contract tussentijds beëindigd mag worden, dan heeft u recht op WW als de opzegtermijn voorbij is. Houd hier dus rekening mee bij de onderhandelingen.

Een andere mogelijkheid in het geval dat er geen tussentijds opzegbeding in het contract is opgenomen, is om de kantonrechter te verzoeken om de arbeidsovereenkomst tussentijds te beëindigen. Als de kantonrechter overgaat tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, dan kan hij de werkgever verplichten om aan de werknemer een vergoeding te betalen ter hoogte van het resterende loon tot de contractuele einddatum.
N.B. Als u twijfelt u over een voorstel van uw werkgever, overleg dan eerst met uw rechtsbijstandverzekeraar, het Juridisch Loket, de vakbond of een advocaat.

Mr Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook was zij een aantal jaren  werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).