Is middeling zinvol bij ontvangst van een ontslagvergoeding?

Begin van dit jaar ben ik ontslagen en heb ik een ontslagvergoeding ontvangen. Het is mij bekend dat ik deze ontslagvergoeding niet meer kan gebruiken om een stamrecht aan te kopen en daardoor belasting betalen uit te stellen. Nu heb ik gehoord dat ik misschien gebruik kan maken van middeling. Wat is dit precies en is dit op mij van toepassing?

Het klopt inderdaad dat iemand die zijn baan kwijt raakt en een ontslagvergoeding krijgt, hij/zij deze in een keer krijgt uitbetaald omdat een stamrecht niet meer mogelijk is. Hierover is dan ook in dat jaar (vaak veel) belasting verschuldigd. Dit wordt dan meestal (in elk geval gedeeltelijk) belast tegen het hoogste tarief van 52%.
Om dit “leed” enigszins te verzachten, kan middeling een goede mogelijkheid zijn.

Met middeling berekent u uw gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren. Dit is het middelingstijdvak. Vervolgens berekent u hoeveel belasting u per jaar moet betalen. Als de nieuwe belastingbedragen lager zijn dan die van de eerdere aanslagen, dan heeft u waarschijnlijk recht op een teruggaaf. Hiervoor moet u bij de belastingdienst een verzoek indienen. Dit gebeurt altijd achteraf en wel over een aaneengesloten periode van drie belastingjaren waarvan u de definitieve aanslagen al heeft ontvangen. De middelingsteruggaaf die hieruit voort kan komen, is een teruggaaf van belasting en premie volksverzekeringen op het inkomen uit werk en woning. De indieningstermijn van het verzoek tot middeling bedraagt 36 maanden nadat de aanslagen, voorheffingen en beschikkingen om geen aanslag op te leggen, onherroepelijk zijn geworden.

Voor de toepassing van middeling gelden wel bepaalde voorwaarden. Zie hiervoor: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/bijzondere_situaties/middeling_sterk_wisselende_inkomens/voorwaarden_voor_middeling

N.B. De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijgt u niet terug.

N.B. Heeft u in een van de jaren van het middelingstijdvak de AOW-leeftijd bereikt, dan moet u een correctie uitvoeren, voordat u uw teruggaaf berekent.

N.B. Zoals gezegd beloopt het middelingstijdvak drie aaneengesloten hele kalenderjaren en dit  omvat nooit de kalenderjaren die al tot een ander middelingstijdvak behoorden. Ten aanzien van het jaar van overlijden bestaat sinds medio 2014 een uitzondering. Onder voorwaarden is het sindsdien toegestaan dat het kalenderjaar waarin slechts een deel van dat jaar binnenlandse belastingplicht bestond voor de toepassing van middeling het jaar van overlijden als geheel kalenderjaar wordt aangemerkt.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in onder meer de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook heeft zij een aantal jaren gewerkt als auteur en ontwikkelaar van lesmateriaal bij een opleidingsbedrijf voor de financiële dienstverlening. Op dit moment gebruikt zij haar kennis en ervaring bij de professionele afwikkeling van nalatenschappen en als juridisch/fiscaal adviseur binnen haar eigen bedrijf Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).