Jobhoppen voor ouderen: goed idee?

In het begin van hun loopbaan wisselen veel werknemers van baan: omdat het niet is wat ze willen doen, of om ergens anders meer ervaring op te doen. Lang werd geroepen dat oudere werknemers dit ook moeten doen, omdat ze zich in hun baan niet meer zouden ontwikkelen. Onzin, vindt hoogleraar arbeidsmarktverhoudingen Paul de Beer.

De hoogleraar geeft aan geen bewijs te zien voor de veranderende arbeidsmarkt, waarop mensen over het algemeen meer van baan wisselen en de aard van het werk verandert. Volgens hem was het altijd al zo dat jongeren vaak wisselden, tot ze de baan hadden gevonden waarvan zij vonden dat die bij hen past. En daar bleven ze dan.

Het enige verschil met vroeger is dat er nu minder vaste banen zijn. Dit maakt een gedwongen vertrek tegenwoordig soms onvermijdelijk. Al deze factoren hebben het beeld geschapen dat het zogenaamde jobhoppen de norm is, ook onder oudere werknemers, omdat een baan op een gegeven moment niets meer te bieden heeft. Een onjuist beeld, want ook in de huidige baan ontwikkel je je: zowel jongere als oudere werknemers.

Ontwikkeling gaat altijd door

De reden dat dit vaak niet erkend wordt, is het feit dat ontwikkeling puur wordt afgemeten aan de hoeveelheid scholing en cursussen die werknemers volgen. Wat niet gemeten wordt, is de toename van kennis en ervaring, terwijl dat altijd doorgaat. “Daarom lijkt het alsof er geen kennis wordt opgebouwd,” aldus Paul de Beer.

Oudere werknemers krijgen dus ook steeds meer kennis en ervaring, en bovendien zijn ze vaak loyaler en meer betrokken. Toch willen sommige werkgevers van hen af: omdat ze duurder en minder productief zouden zijn.

Hoogleraar de Beer verklaart dit: een oudere werknemer die van baan wisselt, kan de opgedane kennis en ervaring minder goed in de praktijk brengen. Dit kan ten koste gaan van de productiviteit. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom het voor oudere werknemers goed is om bij hun huidige baan te blijven. Bovendien hebben ze vaak moeite een baan met hetzelfde niveau en salaris te vinden.

Verschuiving

De laatste jaren ziet de Beer ook een verschuiving in de positie van ouderen op de arbeidsmarkt. “Je ziet dat arbeidsparticipatie van ouderen het hoogst is in landen waar ze beter zijn beschermd tegen gedwongen ontslag.” Door verschillende ontslagregelingen is het in Nederland niet gemakkelijk en goedkoop om werknemers te ontslaan. Maar dit is niet de enige reden dat het beter lijkt te gaan. “Je ziet dat de waardering groeit voor oudere werknemers.”

Bron(nen):