'Liever een jongere sollicitant'

Getty Images

In 3,1 miljoen onderzochte vacatureteksten uit 2019 is in zeventig- tot honderdduizend gevallen leeftijd een criterium. Verreweg de meeste leeftijdsverwijzingen discrimineren oudere werkzoekenden. Dit is niet alleen in strijd met de wet, het zorgt ook dat een grote groep werkzoekenden langs de kant blijft staan.

Dit blijkt uit een onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Het College heeft bedrijven die regelmatig discrimineren benaderd en een nieuwe vacaturecheck gepresenteerd met tips voor HR-professionals om discriminatie in vacatureteksten te voorkomen.

De 3,1 miljoen vacatureteksten zijn automatisch gescand op woordcombinaties die hoogstwaarschijnlijk direct ('je bent jong') of indirect ('student', 'starter') verbonden onderscheid maken. Vooral indirecte leeftijdsverwijzingen worden vaak gevonden. Vergeleken met een eerder onderzoek in 2017 lijkt de omvang van vacatureteksten met leeftijdsdiscriminatie met tien procent gedaald.

Werkloosheid

Ouderen ervaren meer leeftijdsdiscriminatie bij het zoeken naar werk dan jongeren. Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de helft van werkzoekende 55-plussers discriminatie ervaart bij het vinden van een baan. Ook blijkt het voor ouderen veel moeilijker om na het verlies van hun baan opnieuw aan het werk te komen. Langdurige werkloosheid komt volgens cijfers van het CBS veel vaker voor onder oudere werklozen dan onder jongere werklozen. In 2018 was ruim twee-derde van de langdurige werklozen 45 jaar of ouder.

Bron: mensenrechten.nl

Auteur 
  • Perry van Dijk