Mag ik belastingvrij bijverdienen naast AOW?

Getty Images

Ik ontvang AOW. Daarnaast heb ik nog een klein pensioen. Nu heeft een oude werkgever van mij gevraagd of ik een paar uur in de week voor hem wil komen werken. Daar heb ik eigenlijk best wel zin in. Nu heb ik gehoord dat je naast je AOW tot een bepaald bedrag belastingvrij mag bijverdienen. Klopt dit en zo ja, hoe hoog is dat bedrag dan?

Helaas, over de inkomsten die u naast uw AOW vergaart, moet u gewoon belasting betalen. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw totale inkomen. Wel betaalt u als AOW-gerechtigde hoogstwaarschijnlijk minder belasting over uw inkomsten. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw pensioen en eventuele andere inkomsten in box 1. In de eerste schijven voor de inkomstenbelasting (deze lopen in 2022 tot € 35.473) betaalt u minder belasting (loonheffing) omdat u geen premie AOW meer bent verschuldigd.

Voor de hoogte van de AOW maakt het overigens niet uit dat u gaat bijverdienen: u houdt recht op hetzelfde bedrag. In het artikel Bijverdienen naast het pensioen vindt u meer informatie over de financiële consequenties van een baan naast uw AOW.

N.B. Let wel op dat er ook wat dingen anders zijn geworden nu u AOW ontvangt. U krijgt bijvoorbeeld minder arbeidskorting en u bent niet langer automatisch verzekerd tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Ook is het zo dat u bij ontslag geen recht heeft op een transitievergoeding. Anders dan voorheen heeft u als AOW-gerechtigde overigens wel recht op het minimumloon.

Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Tot voor kort was zij werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds kort is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).

Auteur