Meer mensen zijn langdurig ziek, omdat we langer doorwerken

Het aantal werknemers van 60 jaar en ouder dat al maandenlang ziek thuis zit, is in vier jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Het UWV heeft gekeken naar de periode 2012-2016. In 2016 waren in totaal bijna 80.000 werknemers lange tijd uit de roulatie. In vier jaar tijd is het aantal mensen dat langer dan negen maanden ziek thuis zit met 32 procent toegenomen. Bij oudere werknemers is er zelfs sprake van een verdubbeling. 

'Onacceptabel'

"Dat is een forse toename", zegt Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. "En dat moeten we niet accepteren. Werken wordt tegenwoordig weleens vergeleken met topsport, maar zelfs dan moet het doel blijven dat iedereen dat gezond moet kunnen blijven doen tot zijn pensioen."

Later met pensioen

Volgens het UWV is het forse aantal langdurig zieken te wijten aan de hogere AOW-leeftijd. Toen er begin jaren '80 vervroegde uittredingsregelingen (vut) kwamen, hadden minder mensen een arbeidsongeschiktheidsregeling nodig. Nu gebeurt het omgekeerde. 

Zorg en overheid

In de zorg en bij de overheid is het langdurig ziekteverzuim het hoogst. Het UWV denkt dat werknemers daar vooral moeite hebben met alle reorganisaties. 

Het UWV benadrukt wel dat de overgrote meerderheid de AOW-leeftijd gewoon haalt zonder voortijdig uit te vallen. Vooral bij kleine bedrijven (<25 werknemers) gaat het goed. Daar blijft het lange ziekteverzuim redelijk stabiel: rond de 1,2 procent. Bij grote bedrijven neemt het verzuim sneller toe (nu 1,8 procent). 

Bron: Trouw