Mijn zoon krijgt bruto betaald

Vraag van de week

Mijn zoon werkt onder andere als beveiliger bij een bedrijf, hij heeft daar een oproepcontract. Zijn werkgever blijkt nu, betaalt hem zijn loon bruto uit. Dat mag zegt zijn werkgever omdat hij minder dan vier dagen per week bij hem werkt, klopt dat?

Het klopt dat er een regeling is die bepaalt dat als je minder dan vier dagen per week bij iemand werkt, dat de werkgever je dan bruto mag uitbetalen. Maar die regeling geldt voor particulieren die een hulp inhuren voor zorg, de tuin of het huishouden. De werkgever van uw zoon is geen particulier en moet deze uw zoon als gebruikelijk werkgever uitbetalen en inhoudingen doen. Uw zoon moet dus een loonstrook krijgen waarop zijn bruto salaris staat, de ingehouden loonheffing én de ingehouden premies werknemers verzekeringen. Dat laatste is belangrijk wil uw zoon in aanmerking komen voor WW of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De werkgever van uw zoon behandelt hem nu als zzp’er die uw zoon volgens de regels van het spel niet is. Door uw zoon bruto uit te betalen en hem ook nog eens geen loonstrook te verschaffen, ontvangt uw zoon nu een onverwachte naheffing inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke premie zorgverzekering. Dat is een tegenvaller voor uw zoon.

De werkgever van uw zoon moet hem als een normale werknemer behandelen, dus netto zijn verdiensten uitbetalen.

Dat uw zoon door meerdere kleinen baantjes alsnog een naheffing krijgt is een heel andere kwestie. Dat komt omdat al zijn werkgevers in het laagste tarief de inkomstenbelasting berekenen. Maar dat bij de aangifte inkomstenbelasting van uw zoon blijkt dat hij voor het deel van zijn inkomsten dat in een hogere belastingschijf valt, een hoger belastingtarief moet betalen. De te weinig ingehouden belasting moet bij als naheffing betalen.
Uw zoon doet er goed aan de kwestie met zijn werkgever te bespreken en als dat niets oplevert de Arbeidsinspectie te informeren.