Steeds meer 55-plussers staan voor de klas

Het aantal oudere leraren in het basisonderwijs is in veertien jaar tijd flink toegenomen. Nu is één op de vijf leerkrachten ouder dan 55 jaar, in 2004 was dat nog één op de tien.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De vergrijzing in de klas is met name te zien bij mannen: ruim één op de drie leraren is 55-plus. Bij vrouwen gaat het om één op de zes. 

Minder studenten

Het ziet er niet naar uit dat er de komende jaren veel nieuwe, jonge basisschoolleraren bijkomen. In veertien jaar tijd is het aantal studenten dat een opleiding volgde tot basisschoolleraar zelfs gehalveerd: van bijna 10.000 in 2004 naar 4.500 dit schooljaar.

Strengere eisen

Daar is een verklaring voor, zegt het CBS. De eisen tijdens de selectie van pabo-opleidingen zijn namelijk strenger geworden. Ook al beginnen de laatste jaren iets meer studenten aan de pabo dan voorheen, velen van hen komen niet voor de klas te staan. Van de mannen gaat bijna twee derde uiteindelijk toch iets anders doen. 

Lerarentekort

Door het stijgende aantal 55-plussers en een afname van het aantal afgestudeerde pabo-studenten, dreigt het lerarentekort in het basisonderwijs te groeien. De afgelopen tijd was dat voor veel leerkrachten reden om te staken. 

Nostalgie
Wie weet het nog? Zo beleefden we vroeger de eerste schooldag.

Bron(nen):